12345
Αντώνιος Μπιρίκος, από Χίο  #5736.
1) Λεονάρδος Μπιρίκος (Eμπειρίκος) του Αντωνίου, 1765 (+1830) από Χίο
 #5737.
1) Ασημίνα του Λεονάρδου Μπιρίκου,
 #5739.
1) Λεωνίδας Λούκας του Γεωργίου,
 #5757.
2) Αντώνιος Λούκας του Γεωργίου,
 #5758.
3) Χρυσώ του Γεωργίου Λούκα,
 #5759.
4) Μαρία του Γεωργίου Λούκα,
 #5760.
5) Καλλιόπη του Γεωργίου Λούκα,
 #5761.
2) Ειρήνη του Λεονάρδου Μπιρίκου,
 #5741.
1) Αντώνιος Καρυστινάκης του Γεωργίου,
 #5762.
1) Ιωάννης Καρυστινάκης του Αντωνίου,
 #5767.
2) Λεωνίδας Καρυστινάκης του Γεωργίου,
 #5763.
3) Επαμεινώνδας Καρυστινάκης του Γεωργίου,
 #5764.
4) Αριστείδης Καρυστινάκης του Γεωργίου,
 #5765.
3) Γεώργιος Εμπειρίκος του Λεονάρδου,
 #5743.
1) Μιλτιάδης Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5734.
1) Γεώργιος Εμπειρίκος, 1875 (+1945)
 #5730.
2) Μόσχα του Γεωργίου Εμπειρίκου,
 #5768.
3) Λεωνίδας Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5769.
1) Γεώργιος Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5776.
2) Νικόλαος Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5777.
3) Κωνσταντίνος Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5778.
4) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5779.
5) Αντώνιος Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5780.
6) Χρυσή του Λεωνίδα Εμπειρίκου,
 #5781.
7) Διαμαντώ του Λεωνίδα Εμπειρίκου,
 #5782.
4) Δημήτριος Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5770.
1) Μόσχα του Δημητρίου Εμπειρίκου,
 #5783.
2) Χρυσή του Δημητρίου Εμπειρίκου,
 #5784.
5) Ευανθία του Γεωργίου Εμπειρίκου,
 #5772.
6) Λεονάρδος Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5773.
7) Λορέντζος Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5774.
8) Ανδρέας Εμπειρίκος του Γεωργίου, 1838 (+1888)
 #5775.
1) Πολυξένη του Ανδρέα Εμπειρίκου, (+1916)
 #5786.
2) Γεώργιος Εμπειρίκος του Ανδρέα, (+1904)
 #5787.
3) Δημοσθένης Εμπειρίκος του Ανδρέα, (+1905)
 #5788.
4) 
 Λεωνίδας Εμπειρίκος του Ανδρέα, 1869 (+1948)
 #5789.
5) Αντώνιος Εμπειρίκος του Ανδρέα, 1870 (+1931)
 #5790.
6) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Ανδρέα, 1870 (+1962)
 #5791.
7) Μαρής Εμπειρίκος του Ανδρέα, 1871 (+1969)
 #5792.
4) Ιωάννης Εμπειρίκος του Λεονάρδου, (+1865)
 #5745.
1) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Ιωάννη, (+1865)
 #5814.
2) Φλωρεζιώ του Ιωάννη Εμπειρίκου,
 #5815.
3) Μόσχα του Ιωάννη Εμπειρίκου,
 #5816.
5) 
 Αντώνιος Εμπειρίκος του Λεονάρδου, 1790 (+1852)
 #5747.
1) Λεωνίδας Εμπειρίκος του Αντωνίου, (+1853)
 #5898.
1) Αντώνιος Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5904.
2) Νικόλαος Εμπειρίκος του Αντωνίου,
 #5899.
1) Κατίνα του Νικολάου Εμπειρίκου,
 #5905.
3) Ανδριάνα του Αντωνίου Εμπειρίκου,
 #5900.
4) Καλλιόπη του Αντωνίου Εμπειρίκου,
 #5901.
6) 
 Νικόλαος Εμπειρίκος του Λεονάρδου, 1793 (+1871)
 #5749.
1) Λεωνίδας Εμπειρίκος του Νικολάου, 1819 (+1899)
 #5906.
1) Μόσχα του Λεωνίδα Εμπειρίκου,
 #5916.
2) Αλέξανδρος Εμπειρίκος του Λεωνίδα, (+1912)
 #5917.
3) Μαρία του Λεωνίδα Εμπειρίκου,
 #5918.
4) Αντώνιος Εμπειρίκος του Λεωνίδα, (+1931)
 #5919.
5) Βασίλειος Εμπειρίκος του Λεωνίδα, 1844 (+1923)
 #5920.
6) Ουρανία του Λεωνίδα Εμπειρίκου, 1860 (+1927)
 #5921.
7) Μαρουσώ του Λεωνίδα Εμπειρίκου, 1866 (+1936)
 #5922.
2) Αριστείδης Εμπειρίκος του Νικολάου, 1824 (+1909)
 #5907.
1) Μόσχα του Αριστείδη Εμπειρίκου, 1862 (+1923)
 #5928.
2) Αλέξανδρος Εμπειρίκος του Αριστείδη, 1864 (+1936)
 #5929.
3) Μαρουσιώ του Αριστείδη Εμπειρίκου, 1872 (+1951)
 #5930.
4) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Αριστείδη, 1875 (+1945)
 #5931.
3) Ευστράτιος Εμπειρίκος του Νικολάου, 1828 (+1916)
 #5908.
1) Ζάννες Εμπειρίκος του Ευστρατίου, (+1907)
 #5943.
2) Νικόλαος Εμπειρίκος του Ευστρατίου, (+1895)
 #5944.
3) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Ευστρατίου, (+1895)
 #5945.
4) Δέσποινα του Ευστρατίου Εμπειρίκου, 1862 (+1930)
 #5946.
4) Κωνσταντίνος Εμπειρίκος του Νικολάου, 1830 (+1876)
 #5909.
1) 
 Νικόλαος Εμπειρίκος του Κωνσταντίνου, 1866 (+1951)
 #5952.
2) Μόσχα του Κωνσταντίνου Εμπειρίκου, 1871 (+1954)
 #5953.
5) Ματθαίος Εμπειρίκος του Νικολάου, 1836 (+1922)
 #5910.
1) Αννεζιώ του Ματθαίου Εμπειρίκου, 1870 (+1945)
 #5961.
2) Μαριάνθη του Ματθαίου Εμπειρίκου, 1871 (+1884)
 #5962.
3) Νικόλαος Εμπειρίκος του Ματθαίου, 1872 (+1940)
 #5963.
4) Μόσχα του Ματθαίου Εμπειρίκου, 1875 (+1915)
 #5964.
5) Καλλιόπη του Ματθαίου Εμπειρίκου, 1878 (+1937)
 #5965.
6) Λεωνίδας Εμπειρίκος του Ματθαίου, 1883 (+1947)
 #5966.
7) Ματθαίος Εμπειρίκος του Λεονάρδου, 1794 (+1881)
 #5751.
1) Νικόλαος Εμπειρίκος του Ματθαίου, (+1917)
 #5967.
2) Ιωάννης Εμπειρίκος του Ματθαίου, (+1907)
 #5968.
1) Ματθαίος Εμπειρίκος του Ιωάννη, (+1939)
 #5974.
2) Μαρουλιώ του Ιωάννη Εμπειρίκου, (+1939)
 #5975.
3) Μαρίκα του Ιωάννη Εμπειρίκου, 1874 (+1957)
 #5976.
4) Ευανθία του Ιωάννη Εμπειρίκου, 1876 (+1971)
 #5977.
5) Μόσχα του Ιωάννη Εμπειρίκου, 1881 (+1971)
 #5978.
3) Αικατερίνη του Ματθαίου Εμπειρίκου,
 #5969.
4) Μόσχα του Ματθαίου Εμπειρίκου,
 #5970.
5) Ορσάκη του Ματθαίου Εμπειρίκου,
 #5971.
6) Ειρήνη του Ματθαίου Εμπειρίκου,
 #5972.
8) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Λεονάρδου, 1811 (+1898)
 #5753.
1) Λεωνίδας Εμπειρίκος του Μιχαήλ,
 #6001.
1) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Λεωνίδα, (+1903)
 #6008.
2) Σταμάτιος Εμπειρίκος του Λεωνίδα, 1879 (+1942)
 #6009.
2) Μόσχα του Μιχαήλ Εμπειρίκου,
 #6002.
3) Μαρίκα του Μιχαήλ Εμπειρίκου,
 #6003.
4) Ειρήνη του Μιχαήλ Εμπειρίκου, (+1924)
 #6004.
5) Γιώργος Εμπειρίκος του Μιχαήλ, 1837 (+1900)
 #6005.
1) Ορσάκη του Γεωργίου Εμπειρίκου,
 #6018.
2) Ασημίνα του Γεωργίου Εμπειρίκου,
 #6019.
3) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Γεωργίου, 1877 (+1935)
 #6020.
4) Αριστείδης Εμπειρίκος του Γεωργίου, 1879 (+1945)
 #6021.
5) Λεωνίδας Εμπειρίκος του Γεωργίου, 1881 (+1954)
 #6022.
6) Κωνσταντίνος Εμπειρίκος του Γεωργίου, 1883 (+1916)
 #6023.
7) Σταμάτης Εμπειρίκος του Γεωργίου, 1868 (+1934)
 #6042.
6) Καλλιόπη του Μιχαήλ Εμπειρίκου, 1850 (+1927)
 #6006.
7) Ιωάννης Εμπειρίκος του Μιχαήλ, 1852 (+1928)
 #6007.
9) Κωνσταντίνος Εμπειρίκος του Λεονάρδου, 1813 (+1884)
 #5755.
1) Μόσχα του Κωνσταντίνου Εμπειρίκου, (+1925)
 #6049.
2) Λεωνίδας Εμπειρίκος του Κωνσταντίνου, 1836 (+1894)
 #6050.
1) Ελένη του Λεωνίδα Εμπειρίκου, (+1914)
 #6056.
2) Ανδριάνα του Λεωνίδα Εμπειρίκου,
 #6057.
3) Κωνσταντίνος Εμπειρίκος του Λεωνίδα, (+1965)
 #6058.
4) Αικατερίνη του Λεωνίδα Εμπειρίκου, (+1965)
 #6059.
3) Νικόλαος Εμπειρίκος του Κωνσταντίνου, 1838 (+1909)
 #6051.
1) Λεωνίδας Εμπειρίκος του Νικολάου, (+1965)
 #6060.
2) Ανδριάνα του Νικολάου Εμπειρίκου,
 #6061.
3) Μόσχα του Νικολάου Εμπειρίκου,
 #6062.
4) Κωνσταντίνος Εμπειρίκος του Νικολάου, 1878 (+1943)
 #6063.
5) Περράκης Εμπειρίκος του Νικολάου, 1880 (+1948)
 #6064.
6) Αλκιβιάδης Εμπειρίκος του Νικολάου, 1881 (+1926)
 #6065.
7) Ευγενία του Νικολάου Εμπειρίκου, 1882 (+1972)
 #6043.
8) Γεώργιος Εμπειρίκος του Νικολάου, 1895 (+1975)
 #6066.
4) Γεώργιος Εμπειρίκος του Κωνσταντίνου, 1840 (+1900)
 #6052.
5) Αλκιβιάδης Εμπειρίκος του Κωνσταντίνου, 1842 (+1924)
 #6053.
6) Επαμεινώνδας Εμπειρίκος του Κωνσταντίνου, 1858 (+1924)
 #6054.
1) Κωνσταντίνος Εμπειρίκος του Επαμεινώνδα, 1895 (+1980)
 #6069.
2) Γιώργος Εμπειρίκος του Επαμεινώνδα, 1901 (+1980)
 #6070.