Πατέρας:   
π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822) Στενιές  #534.
Μητέρα:   
Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,  #876.

12345
Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)  #539.
1) Σταματέλος Πολέμης του Λεονάρδου, 1803 (+προ του 1848)
 #624.
1) Λεονάρδος Πολέμης του Σταματέλου, 1826
 #632.
1) Ανεζιώ του Λεονάρδου Πολέμη, 1850
 #636.
1) 
 Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1870 (Κουτσουκάρα)
 #2690.
2) Λεονάρδος Κυρτάτας του Νικολάου, 1885 (Λάλος)
 #2691.
3) 
 Φραγκώ του Νικολάου Κυρτάτα,
 #2692.
4) Ευθαλία του Νικολάου Κυρτάτα, Βραζιλία
 #2693.
5) Αντώνιος Κυρτάτας του Νικολάου,
 #2694.
6) Μόσχα του Νικολάου Κυρτάτα,
 #2695.
2) Ειρήνη του Λεονάρδου Πολέμη, 1852
 #637.
2) 
 Μιχαήλ Πολέμης του Σταματέλου, 1833 (Μιχαλάκας)
 #633.
1) Σταματέλος Πολέμης του Μιχαήλ, 1857
 #640.
1) Ιωάννης Πολέμης του Σταματέλου, 1891 (+ )
 #650.
2) Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #641.
1) 
 Ειρήνη του Γεωργίου Πολέμη, Κωνσταντινούπολη
 #653.
2) Μαριώ του Γεωργίου Πολέμη, 1894
 #654.
3) 
 Σπύρος Πολέμης του Μιχαήλ, 1870
 #642.
1) 
 Μιχαήλ Πολέμης του Σπύρου, 1906 (+1995)
 #657.
2) Λεωνίδας Πολέμης του Σπύρου, 1909 (+1971)
 #658.
3) Άννα του Σπύρου Πολέμη,
 #659.
4) Φιλομήλα του Σπύρου Πολέμη,
 #660.
5) Αυγουστής Πολέμης του Σπύρου, (+1985)
 #661.
6) Ευγενία του Σπύρου Πολέμη,
 #662.
4) Σταμάτιος Πολέμης του Μιχαήλ, 1873
 #643.
5) 
 Βασίλειος Πολέμης του Μιχαήλ, 1874 (Λούρης) χ.α.
 #644.
6) Αντώνιος Πολέμης του Μιχαήλ, 1875 (+ )
 #645.
7) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1877 (Δράκας)
 #646.
1) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, Πειραιά
 #679.
8) 
 Ειρήνη του Μιχαήλ Πολέμη, 1880
 #647.
1) 
 Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1904
 #400.
2) 
 Μιχάλης Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1907 (Μιχαλάκας)
 #401.
3) 
 Σταμάτης Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1911
 #402.
4) Ζαννούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920
 #403.
5) Φραγκούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1926
 #404.
6) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #405.
9) Αυγουστής Πολέμης του Μιχαήλ, 1881 (+ )
 #648.
2) Νικόλαος Πολέμης του Λεονάρδου, 1803
 #625.
1) Ανδριάνα του Νικολάου Πολέμη, 1833
 #682.
1) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1856 χ.α.
 #3119.
2) Αννέζα του Νικολάου Κέτση, 1858
 #611.
1) 
 Σταμάτιος Πολέμης του Γεωργίου, 1893 (+1918)
 #569.
3) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1860
 #3120.
4) Γεώργιος Κέτσης του Νικολάου, 1863
 #3121.
1) Ανδριάνα του Γεωργίου Κέτση, 1896 (Ρήδαινα)
 #3124.
2) Μαριγούλα του Γεωργίου Κέτση, 1900
 #3125.
3) 
 Ελένη του Γεωργίου Κέτση, Πόλη
 #3126.
4) 
 Φρατζέσκα του Γεωργίου Κέτση, Θεσσαλονίκη
 #3127.
5) Ιωάννης Κέτσης του Νικολάου, 1870 (Λωλογιαννάκης) χ.α.
 #3122.
2) Αντώνιος Πολέμης του Νικολάου, 1848
 #683.
1) 
 Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875
 #694.
1) Αννεζούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1907 από Λάμυρα
 #700.
2) Σεβαστή του Γάσπαρη Πολέμη,
 #701.
3) 
 Αντώνης Πολέμης του Γάσπαρη, 1911 (+1942)
 #702.
4) Γιαννάκης Πολέμης του Γάσπαρη,
 #703.
5) Μαριγούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1916
 #704.
6) Ευάγγελος Πολέμης του Γάσπαρη,
 #705.
2) Νικόλαος Πολέμης του Αντωνίου, 1879
 #695.
3) Ασημίνα του Αντωνίου Πολέμη, 1884
 #696.
4) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1885
 #697.
1) 
 Μανιώ του Λεωνίδα Πολέμη, 1913
 #910.
2) 
 Αντώνιος Πολέμης του Λεωνίδα,
 #911.
3) 
 Ευάγγελος Πολέμης του Λεωνίδα, 1926
 #912.
5) Μαριγώ του Αντωνίου Πολέμη,
 #698.
3) Σταμάτης Πολέμης του Νικολάου, 1849 (Σκάλος)
 #684.
1) Νικόλαος Πολέμης του Σταματίου, 1883
 #933.
1) 
 Σταμάτης Πολέμης του Νικολάου, 1911
 #902.
2) 
 Μόσχα του Νικολάου Πολέμη, 1913
 #939.
3) Λεονάρδος Πολέμης του Νικολάου, 1922
 #940.
2) Βασίλειος Πολέμης του Σταματίου, 1888
 #934.
1) Σταμάτιος Πολέμης του Βασιλείου, άγαμος
 #948.
3) 
 Δημήτριος Πολέμης του Σταματίου, 1895
 #935.
4) Λουλία του Σταματίου Πολέμη, άγαμος
 #936.
5) Λεονάρδος Πολέμης του Σταματίου, (+ )
 #937.
4) Μαρούλα του Νικολάου Πολέμη, 1850
 #685.
5) Λεονάρδος Πολέμης του Νικολάου, 1851
 #686.
6) Ανέζα του Νικολάου Πολέμη, 1853
 #687.
1) Ανδρέας Κουτσούκος του Γεωργίου,
 #2812.
2) Μαρία του Γεωργίου Κουτσούκου,
 #2813.
3) Δημήτριος Πολέμης του Λεονάρδου,
 #626.
1) Ευγένα του Δημητρίου Πολέμη, (+ )
 #952.
2) Μιλτιάδης Πολέμης του Δημητρίου, (+ )
 #953.
3) Θεμιστοκλής Πολέμης του Δημητρίου, (+ )
 #954.
4) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου, (+ )
 #955.
5) Θέκλη του Δημητρίου Πολέμη, (+ )
 #956.
4) Γρηγόριος Πολέμης του Λεονάρδου, 1799 (+1864)
 #627.
5) Αυγουστής Πολέμης του Λεονάρδου, 1813
 #628.
1) 
 Βασίλης Πολέμης του Αυγουστή, 1847 (+1930)
 #958.
1) Κατίνα του Βασιλείου Πολέμη, 1877
 #962.
2) Αυγουστής Πολέμης του Βασιλείου, 1886
 #963.
1) Βασίλης Πολέμης του Αυγουστή,
 #966.
2) Κλεάνθης Πολέμης του Αυγουστή,
 #967.
3) Γιώργος Πολέμης του Αυγουστή,
 #968.
2) Λεωνίδας Πολέμης του Αυγουστή, 1852
 #959.
1) Αυγουστής Πολέμης του Λεωνίδα,
 #970.
2) Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη,
 #656.
1) 
 Μιχαήλ Πολέμης του Σπύρου, 1906 (+1995)
 #657.
2) Λεωνίδας Πολέμης του Σπύρου, 1909 (+1971)
 #658.
3) Άννα του Σπύρου Πολέμη,
 #659.
4) Φιλομήλα του Σπύρου Πολέμη,
 #660.
5) Αυγουστής Πολέμης του Σπύρου, (+1985)
 #661.
6) Ευγενία του Σπύρου Πολέμη,
 #662.
3) Αντώνιος Πολέμης του Λεωνίδα, δίδυμ.
 #971.
4) Ευστράτιος Πολέμης του Λεωνίδα, δίδυμ.
 #972.
5) Μαρία του Λεωνίδα Πολέμη, 1891
 #973.
6) Ευτέρπη του Λεωνίδα Πολέμη, 1897
 #974.
3) Κλεάνθης Πολέμης του Αυγουστή, 1856 (+1927)
 #960.
1) Μαρία του Κλεάνθη Πολέμη,
 #978.
1) Θρασύβουλος Βογιατζίδης του Λεωνίδα,
 #6394.
2) Μίνα του Κλεάνθη Πολέμη,
 #979.
1) Αντώνης Καρυστινάκης του Λεωνίδα,
 #6277.
2) Νίκη του Λεωνίδα Καρυστινακη,
 #6556.
6) Ανδριάνα του Λεονάρδου Πολέμη,
 #629.
7) Ιωάννης Πολέμης του Λεονάρδου,
 #630.
1) Ανεζιώ του Γιαννάκη Πολεμη, 1831
 #2663.
1) 
 Ιωάννης Βαλμάς του Νικολάου, 1849
 #2258.
1) Νικόλαος Βαλμάς του Ιωάννη, 1876 χ.α.
 #2364.
2) Αννεζιώ του Ιωάννη Βαλμά, 1879
 #2365.
3) 
 Μιχαήλ Βαλμάς του Ιωάννη, 1881 (+1916) χ.α.
 #2366.
4) Γεώργιος Βαλμάς του Ιωάννη, 1883
 #2367.
5) Ασημιώ του Ιωάννη Βαλμά, 1891
 #2368.
6) 
 Δημήτριος Βαλμάς του Ιωάννη, 1891
 #2369.
2) Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1851 (+1858)
 #3031.
3) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1852 (+1854)
 #3032.
4) Ανδρέας Βαλμάς του Νικολάου, 1854
 #2358.
1) Φραγκώ του Ανδρέα Βαλμά,
 #1446.
2) Νικόλαος Βαλμάς του Ανδρέα, 1889
 #2360.
3) Ανεζιώ του Ανδρέα Βαλμά,
 #1535.
4) Αντώνιος Βαλμάς του Ανδρέα, 1891 (+ )
 #2362.
5) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1856
 #3033.
6) Κατίγκω του Νικολάου Βαλμά, 1857
 #2906.
1) 
 Λασκαρώ του Δημητρίου Χαρχαρού, 1888
 #1400.
2) 
 Μιχαήλ Χαρχαρός του Δημητρίου, 1889
 #2579.
3) 
 Ειρήνη του Δημητρίου Χαρχαρού, 1895
 #1789.
4) 
 Νικόλαος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1898 Cardiff, Μεγάλη Βρετανία
 #2909.
5) 
 Αννεζιώ του Δημητρίου Χαρχαρού, Πόλη
 #2910.
7) Ασημένια του Νικολάου Βαλμά, 1859 χ.α.
 #3034.
8) Τεκνίτσα του Νικολάου Βαλμά, 1867 χ.α.
 #3035.
9) Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1871
 #3036.
1) Ζηνοβία του Μιχαήλ Βαλμά,
 #1055.
2) 
 Νίκος Βαλμάς του Μιχαήλ,
 #3039.
10) Ευγνώμη του Νικολάου Βαλμά,
 #3037.
11) Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου, 1874 (Λαωνικός)
 #1234.
1) Κατίνα του Λεωνίδα Βαλμά, 1900
 #2647.
2) 
 Ειρηνούλα του Λεωνίδα Βαλμά, 1911
 #1721.
3) 
 Νικόλαος Βαλμάς του Λεωνίδα,
 #2648.
4) 
 Άννα του Λεωνίδα Βαλμά, 1915
 #1977.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822)

534

Μαρία του Γιακουμή Αξιώτη,

876