Πατέρας:   
Γιαννούλης Σύμπουρας,  #4488.

12345
Ανδρέας Σύμπουρας του Γιαννούλη, 1790  #4491.
1) Ειρήνη του Ανδρέα Σύμπουρα, 1823
 #3662.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1842
 #3663.
1) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου,
 #3670.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου,
 #3672.
2) Ασημίνα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1846
 #1455.
1) Ερηνιώ του Γιαννάκη Χαζάπη, 1861 (+1861)
 #1456.
2) Ερηνιώ του Γιαννάκη Χαζάπη, 1863
 #1457.
1) Νικόλαος Σύμπουρας του Σταματίου, 1883
 #2218.
2) Μιχαήλ Σύμπουρας του Σταματίου, 1887 (Πακιούλιας)
 #1886.
3) Ευάγγελος Σύμπουρας του Σταματίου, 1890
 #3508.
4) Ασημιώ του Σταματίου Σύμπουρα, 1894 (Πιποντή)
 #3509.
5) Πετρωνία του Σταματίου Σύμπουρα, 1898
 #2065.
6) 
 Αντώνιος Σύμπουρας του Σταματίου, 1904 (Λιθόσυκος)
 #3510.
7) 
 Δημήτριος Σύμπουρας του Σταματίου, 1901 (Σιλιβρίκος)
 #1340.
8) Γιαννάκης Σύμπουρας του Σταματίου,
 #3511.
3) Ανέζα του Γιαννάκη Χαζάπη, 1865
 #1458.
1) Ηλίας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1886
 #3295.
2) Ασημίνα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1888
 #2049.
3) Λεονάρδος Καραπιπέρης του Αντωνίου,
 #1899.
4) Ανδριάνα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1905
 #1900.
4) Αντώνιος Χαζάπης του Γιαννάκη, 1866 (+1868)
 #1459.
5) 
 Πηνελόπη του Γιαννάκη Χαζάπη,
 #1460.
1) Μιχαήλ Γιαλούρης του Αθανασίου,
 #2963.
2) Αντώνιος Γιαλούρης του Αθανασίου, 1898
 #2964.
3) 
 Ιωάννης Γιαλούρης του Αθανασίου, 1900
 #2069.
4) Νικόλαος Γιαλούρης του Αθανασίου,
 #2279.
5) 
 Γεώργιος Γιαλούρης του Αθανασίου, 1905
 #2966.
6) Ελένη του Γιαννάκη Χαζάπη,
 #677.
7) Αντώνιος Χαζάπης του Γιαννάκη, 1881 (Το Καλό Παιδί)
 #1462.
3) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1846 (Κουσαντριγιάς)
 #3664.
1) Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1873
 #3674.
1) Ειρήνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1906
 #3745.
2) Ευτυχία του Νικολάου Κυρτάτα, 1913
 #3746.
3) 
 Μιχαήλ Κυρτάτας του Νικολάου, 1921
 #1801.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1879
 #3675.
3) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1887
 #2273.
1) Ειρήνη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1920
 #2432.
2) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1922
 #2749.
4) 
 Δημοσθένης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1889
 #788.
1) 
 Μίνα του Δημοσθένη Παλαιοκρασσά, 1923 (+2017)
 #467.
2) Ειρήνη (Ρηνιώ) του Δημοσθένη Παλαιοκρασσά, 1927
 #468.
3) 
 Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Δημοσθένη, 1930
 #469.
5) Φραντζέσκα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1890
 #156.
1) 
 Δημήτριος Πολέμης του Ιωάννη, 1915 (Νούτος)
 #1222.
2) Ειρήνη του Ιωάννη Πολέμη, 1912
 #1223.
3) Ανδρέας Πολέμης του Ιωάννη, 1920
 #1224.
6) 
 Ευάγγελος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1894 (+ΒΠΠ)
 #620.
1) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ευαγγέλου, 1929
 #125.
2) Ειρήνη (Ρηνιώ) του Ευαγγέλου Παλαιοκρασσά, 1933
 #127.
3) Ηρακλής Παλαιοκρασσάς του Ευαγγέλου, 1935
 #126.
4) Ξενούλα του Ευαγγέλου Παλαιοκρασσά, 1932
 #128.
7) Ανδριάνα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1896 (Κλώσσα)
 #3679.
4) Αικατερίνη (Κατερίνα) του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1848
 #3665.
5) Καλλιόπη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1850
 #3666.
6) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1854
 #3635.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1883
 #3676.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1891 (Χαριτούλης)
 #2769.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1917
 #1718.
7) Πηνελόπη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1859
 #3667.
8) Μαρουλιώ του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1864
 #3668.
1) Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1881
 #3621.
1) Ευαγγελία του Πέτρου Κουρτέση, 1924 (Πετρού)
 #2437.
2) 
 Μανιώ του Γεωργίου Κουρτέση, 1886
 #1995.
1) 
 Γιαννούλης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1913 (Μαχμούτ)
 #2009.
2) 
 Μαρουλιώ του Νικολάου Φαλαγκά, 1918
 #2010.
3) Μόσχα του Νικολάου Φαλαγκά, 1920
 #2011.
4) Ζάννα του Νικολάου Φαλαγκά, 1924
 #1125.
5) 
 Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1926
 #2012.
3) 
 Πετρωνία του Γεωργίου Κουρτέση, 1887
 #3690.
4) Ιωάννης Κουρτέσης του Γεωργίου, 1891
 #3691.
1) 
 Γεώργιος Κουρτέσης του Ιωάννη, 1943 (+ΒΠΠ)
 #3697.
2) Αννα του Ιωάννη Κουρτέση, 1926
 #3698.
3) Δημήτριος Κουρτέσης του Ιωάννη, 1924
 #3699.
4) 
 Καλλιόπη του Ιωάννη Κουρτέση, 1933
 #3700.
5) 
 Γιώργης Κουρτέσης του Ιωάννη, 1946
 #842.
5) 
 Νικόλαος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1893 (Ζουρίλας)
 #2096.
1) Ειρήνη του Νικολάου Κουρτέση, (+ )
 #2135.
2) 
 Μαρουλιώ του Νικολάου Κουρτέση, 1928
 #2136.
3) Κατίνα του Νικολάου Κουρτέση, 1930 (+2017)
 #2137.
4) Τέκνη (Θέκλη) του Νικολάου Κουρτέση, 1932
 #2139.
5) Γεώργιος Κουρτέσης του Νικολάου, 1934
 #2138.
6) Φραγκούλα του Νικολάου Κουρτέση, 1937
 #2141.
7) Ανδρέας Κουρτέσης του Νικολάου, 1940 (+.)
 #2140.
6) Ειρήνη του Γεωργίου Κουρτέση, (Κανακάραινα)
 #1954.
1) 
 Νικόλαος Φαλαγκάς του Λεωνίδα, 1906 (+ΒΠΠ)
 #1955.
2) Γεώργιος Φαλαγκάς του Λεωνίδα, άγαμος, χωρίς απογόνους
 #1956.
7) 
 Ευάγγελος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1898
 #1117.
8) 
 Βασίλειος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1903
 #3692.
1) 
 Κατίνα του Βασιλείου Κουρτέση, 1930 (+.)
 #3709.
2) 
 Φραγκούλα του Βασιλείου Κουρτέση, 1932 (+2017)
 #3710.
3) Γεώργιος Κουρτέσης του Βασιλείου, 1937 (+ )
 #3708.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Γιαννούλης Σύμπουρας,

4488