Πατέρας:   
Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862  #1482.
Μητέρα:   
Ελένη του Αντωνίου Λέκκα, 1876 Αποίκια  #1554.

12345
Ιάκωβος (Γιακουμής) Στεφάνου του Θεμιστοκλή, 1899  #1556.
1) Θεμιστοκλής Στεφάνου του Ιακώβου,
 #1569.
1) π. Γιακουμής Στεφάνου του Θεμιστοκλή,
 #1574.
2) Δημήτριος Στεφάνου του Ιακώβου, 1952
 #1571.
3) Μαντούλα του Ιακώβου Στεφάνου, 1957
 #1572.
1) Γιάννης Σπέρτος του Θεοδώρου,
 #5254.
2) Πετρωνία του Θεοδώρου Σπέρτου,
 #5256.
3) Ελένη του Θεοδώρου Σπέρτου,
 #5257.
4) Ιάκωβος Σπέρτος του Θεοδώρου,
 #5255.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862

1482

Ελένη του Αντωνίου Λέκκα, 1876

1554