Πατέρας:   
Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700  #3463.

12345
Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729  #3464.
1) Αντριάς (Ανδρέας) Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3465.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1783
 #3470.
1) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1819 (Μόσουλας)
 #3473.
1) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1843
 #3475.
2) Μαριώ του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1849
 #3476.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1853 (Μόσουλας)
 #3440.
4) Ειρήνη του Αντωνίου Παλαιοκρασσά, 1855 (+ )
 #3477.
5) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1858
 #3478.
6) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Αντωνίου, 1859
 #3479.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1786 (+1861) (Μπαμπούσκος)
 #3471.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1814
 #3487.
1) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1847 Αρχιερέας Πρεβέζης Καλλίνικος
 #3493.
2) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1849
 #3494.
3) Σμαράγδα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1851
 #2876.
2) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1819 (Πάππους) (Μπαμπούσκος)
 #3488.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1848 (Πάππους)
 #2655.
2) Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1850 (+1862)
 #3495.
3) Βενετία του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1854
 #2920.
4) Ασημίνα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1857
 #3496.
3) Μαργαρίτα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1826
 #3489.
1) Ασημίνα του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1845
 #4066.
2) Καλιρρόη του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1846
 #4067.
3) Ειρήνη του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1846
 #4068.
4) Αθηνά του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1853 (Μαυρομάτα)
 #4069.
5) Ανδρέας Κουτσούκος του Γιαννούλη, 1854 (+1856)
 #4070.
6) 
 Ανδρέας Κουτσούκος του Γιαννούλη, 1857
 #2696.
7) Μαρούλα του Γιαννούλη Κουτσούκου, 1860 (+1860)
 #4071.
8) 
 Γεώργιος Κουτσούκος του Γιαννούλη, 1862 (+1952)
 #4072.
4) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1827
 #3490.
1) Χριστόφορος Παλαιοκρασσάς του Στρατή, (Ζαβός)
 #3499.
5) Αννέζα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1830
 #3491.
1) Ασημίνα του Γεωργίου Σαρρή, 1853
 #610.
2) Μαρία του Γεωργίου Σαρρή, 1861
 #3973.
3) Θεόδωρος Σαρρής του Γεωργίου, 1872
 #3974.
2) Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3466.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1783
 #3533.
1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1811 (+1857) (Μπαμπούσκος)
 #3539.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1841 (+1857)
 #3541.
2) Μαρουλιώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1843
 #3542.
3) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1847
 #3543.
4) Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1854 (Πλούπας)
 #2825.
5) Μαρία του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1858 (+1858)
 #3544.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1786
 #3534.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1833
 #3568.
2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838 (Πάτρα)
 #3569.
3) Σωκράτης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838
 #3481.
1) 
 Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1870 (Γιόκος)
 #2621.
2) Σπύρος Παλαιοκρασσάς του Σωκράτη, 1878
 #3571.
3) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη,
 #3535.
1) Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1829
 #3577.
2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1833
 #3578.
3) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1833
 #3579.
4) Ευγένα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1838
 #993.
1) 
 Νικόλαος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1862 (Φραγκογιάννης)
 #1233.
2) Ζάννες Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1865
 #3130.
3) Αντώνιος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1866 (Τρ. - Σμύρνη)
 #3131.
4) Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Λογοθέτη, 1868
 #2863.
5) Διαμάντη του Μιχαήλ Λογοθέτη,
 #3132.
5) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1841
 #3580.
4) Ιωακείμ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, μάλλον ιερωμένος
 #3536.
5) Μαρούλα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά,
 #3537.
6) Αννέζα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά, 1803
 #3284.
1) Ειρήνη του Μιχαήλ Βροντίση, 1828
 #3027.
1) Φρατζέσκα ή Φραγκούλα του Μιχαήλ Σύμπουρα, 1842
 #3028.
2) Μαρία του Αντωνίου Φαλαγγά, 1828
 #1615.
1) Μόσχα του Ηλία Παλαιοκρασσά,
 #3290.
2) Θεανώ του Ηλία Παλαιοκρασσα, 1856
 #1043.
3) Ανέζα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1857
 #3292.
4) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ηλία, 1859 (Ξινός)
 #1463.
5) Αγαθονίκη (Αγαθώ) του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1861
 #3293.
6) Διαμάντη του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1856
 #3291.
7) Ανέζα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1863
 #3294.
8) Όλγα του Ηλία Παλαιοκρασσά, 1870
 #1216.
3) 
 Νικόλαος (Πονηρός) Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1829
 #1466.
1) 
 Ασημένια του Νικολάου Φαλαγκά, 1856
 #460.
2) Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1860 (+1863)
 #3187.
3) Αννέζα του Νικολάου Φαλαγκά, 1862 (+1864)
 #3188.
4) Αντώνιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1864 (+ ) χ.α.
 #3189.
5) Αννέζα του Νικολάου Φαλαγκά, 1867 (+1867)
 #3190.
6) Πολυξένη του Νικολάου Φαλαγκά, 1869
 #614.
7) 
 Ιωάννης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1870
 #2391.
8) Δημήτριος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1872
 #3191.
9) 
 Αριάδνη του Νικολάου Φαλαγκά, 1879 άγαμος
 #3192.
10) 
 Ευστράτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1882
 #1490.
4) Μοσχού του Αντωνίου Φαλαγκά, 1830
 #635.
1) Ανεζιώ του Λεονάρδου Πολέμη, 1850
 #636.
2) Ειρήνη του Λεονάρδου Πολέμη, 1852
 #637.
5) Μαρούλα του Αντωνίου Φαλαγκά, 1838
 #2857.
1) Λεωνίδας Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1856 (+ )
 #2858.
2) Αντώνιος Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1858 (+ )
 #2859.
3) Κατίγκω του Ιωάννη Ξηροπαΐδη, 1860
 #2860.
4) Ιωάννης Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1864 (+1867)
 #2861.
5) Γεώργιος Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1865 (Παλιός)
 #2862.
3) Ανέζα του Παπανικολού Παλαιοκρασσά, (+ )
 #3467.
4) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3468.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1815
 #3661.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1842
 #3663.
1) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου,
 #3670.
2) Ασημίνα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1846
 #1455.
1) Ερηνιώ του Γιαννάκη Χαζάπη, 1861 (+1861)
 #1456.
2) Ερηνιώ του Γιαννάκη Χαζάπη, 1863
 #1457.
3) Ανέζα του Γιαννάκη Χαζάπη, 1865
 #1458.
4) Αντώνιος Χαζάπης του Γιαννάκη, 1866 (+1868)
 #1459.
5) 
 Πηνελόπη του Γιαννάκη Χαζάπη,
 #1460.
6) Ελένη του Γιαννάκη Χαζάπη,
 #677.
7) Αντώνιος Χαζάπης του Γιαννάκη, 1881 (Το Καλό Παιδί)
 #1462.
3) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1846 (Κουσαντριγιάς)
 #3664.
1) Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1873
 #3674.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1879
 #3675.
3) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1887
 #2273.
4) 
 Δημοσθένης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1889
 #788.
5) Φραντζέσκα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1890
 #156.
6) 
 Ευάγγελος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1894 (+ΒΠΠ)
 #620.
7) Ανδριάνα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1896 (Κλώσσα)
 #3679.
4) Αικατερίνη (Κατερίνα) του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1848
 #3665.
5) Καλλιόπη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1850
 #3666.
6) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1854
 #3635.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1883
 #3676.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1891 (Χαριτούλης)
 #2769.
7) Πηνελόπη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1859
 #3667.
8) Μαρουλιώ του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1864
 #3668.
1) Πέτρος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1881
 #3621.
2) 
 Μανιώ του Γεωργίου Κουρτέση, 1886
 #1995.
3) 
 Πετρωνία του Γεωργίου Κουρτέση, 1887
 #3690.
4) Ιωάννης Κουρτέσης του Γεωργίου, 1891
 #3691.
5) 
 Νικόλαος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1893 (Ζουρίλας)
 #2096.
6) Ειρήνη του Γεωργίου Κουρτέση, (Κανακάραινα)
 #1954.
7) 
 Ευάγγελος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1898
 #1117.
8) 
 Βασίλειος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1903
 #3692.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Παπανικόλας Παλαιοκρασσάς, 1670 (+1763)

3462

Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700

3463