Πατέρας:   
Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1766  #2995.
Μητέρα:   
Ασημίνα, 1773  #2996.

12345
Δημήτριος Γιαλούρης του Νικολάου, 1808  #2999.
1) Νικόλαος Γιαλούρης του Δημητρίου, 1825
 #3020.
2) Γεώργιος Γιαλούρης του Δημητρίου, 1826
 #3021.
1) Κυριακή του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #5425.
1) Γιώργης Μπέλλας του Ιωάννη,
 #5427.
2) Δημήτρης Μπέλλας του Ιωάννη,
 #5428.
1) Κήρυκας Μπέλλας του Δημητρίου, 1927 (+1998)
 #5435.
2) Ευαγγελία του Δημητρίου Μπέλλα, 1933
 #5436.
3) Κυριακή του Δημητρίου Μπέλλα,
 #5437.
3) Μαρίκα του Ιωάννη Μπέλλα,
 #5429.
4) παιδί 4 του Ιωάννη Μπέλλα,
 #5430.
5) παιδί 5 του Ιωάννη Μπέλλα,
 #5431.
6) παιδί 6 του Ιωάννη Μπέλλα,
 #5432.
7) παιδί 7 του Ιωάννη Μπέλλα,
 #5433.
3) Βασιλική του Δημητρίου Γιαλούρη, 1838
 #1368.
1) Φραέσκα του Αντωνίου Πολέμη, 1858
 #1369.
2) Μόσχα του Αντωνίου Πολέμη, 1863
 #1370.
4) Αλέξανδρος Γιαλούρης του Δημητρίου, 1843
 #3022.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1766

2995

Ασημίνα, 1773

2996