Πατέρας:   
Ιωάννης Χριστοδούλου του Νικολάου,  #4981.
Μητέρα:   
Φρατζέσκα,  #4982.

12345
Αντώνιος Χριστοδούλου του Ιωάννη, 1813  #4983.
1) Ιωάννης Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1848
 #4985.
2) Φρατζέσκα του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1849
 #4510.
3) Νικόλαος Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1855
 #4986.
4) Ζαννής Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1859
 #4987.
5) Κατίγκω του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1861
 #4988.
6) Λεωνίδας Χριστοδούλου του Αντωνίου, 1868
 #4748.
1) Αντώνιος Χριστοδούλου του Λεωνίδα, 1894
 #1397.
1) Ελευθερία του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1928
 #238.
1) Νικόλαος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1951
 #239.
2) Ειρήνη του Μιχαήλ Ζιώτη, 1953
 #240.
2) Νίκος Χριστοδούλου του Αντωνίου,
 #4989.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Χριστοδούλου του Νικολάου,

4981

Φρατζέσκα,

4982