Πατέρας:   
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς,  #3652.

12345
Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,  #3653.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα,
 #3655.
1) Αντρείκος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1820
 #3043.
1) Ειρήνη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1843
 #3018.
1) Ανεζιώ του Αντωνίου Μπέη, 1870
 #3123.
2) Φρατζεσκούλα του Αντωνίου Μπέη, 1871
 #2933.
3) 
 Γεώργιος Μπέης του Αντωνίου, 1873 (Σαρανταπουλιάς)
 #3253.
4) Μαρουλιώ του Αντωνίου Μπέη,
 #3586.
5) Ανδρέας Μπέης του Αντωνίου, 1885
 #6517.
2) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1852
 #3084.
1) Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1881
 #3091.
2) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3092.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1854 Νέα Ζηλανδία
 #3085.
4) Φραέσκα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1854
 #3086.
5) Μαρία του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1857
 #3087.
6) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1858 (+1864)
 #3088.
7) Λασκαρώ του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1861
 #1493.
1) Μιχαήλ Στεφάνου του Στεφανή, (+1916, ΑΠΠ)
 #1494.
2) Αντώνιος Στεφάνου του Στεφανή, 1881 (Φόρας)
 #655.
3) 
 Άννα του Στεφανή Στεφάνου, 1886
 #1496.
4) Ανδρέας Στεφάνου του Στεφανή, 1893
 #1497.
5) Γεώργιος Στεφάνου του Στεφανή, 1890 καφενείο στη Μασσαλία
 #1498.
6) Μαρίκα του Στεφανή Στεφάνου, 1893
 #1499.
7) Νικόλαος Στεφάνου του Στεφανή, 1893
 #1220.
8) 
 Μόσχα του Στεφανή Στεφάνου, 1900
 #1501.
8) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1864 (Κανταρτζής)
 #3089.
1) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1899 (Πιρής)
 #3098.
2) 
 Ορσούλα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1913
 #1787.
3) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1902 (Χάλης)
 #2887.
4) 
 Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #3099.
5) 
 Λεωνίδας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη,
 #3100.
6) 
 Αννα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1917
 #3101.
2) Λασκαρού του Ιωάννη Παλαιοκρασσα,
 #3656.
1) Λεονάρδος Κοραχάης του Νικολάου, 1843
 #4500.
2) Ιωάννης Κοραχάης του Νικολάου, 1843
 #4501.
3) Μαργαρώ του Νικολάου Κοραχάη, 1847
 #4502.
4) Κατερίνα του Νικολάου Κοραχάη, 1850
 #4503.
5) Φρατζέσκα του Νικολάου Κοραχάη, 1852
 #4504.
6) Αντώνιος Κοραχάης του Νικολάου, 1855
 #4505.
7) Ιωάννης Κοραχάης του Νικολάου, 1859 (+1864)
 #4506.
8) Θεόφιλος Κοραχάης του Νικολάου, 1861
 #4507.
9) Ιωάννης Κοραχάης του Νικολάου, 1864
 #4508.
10) Λεωνίδας Κοραχάης του Νικολάου, 1865
 #4509.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Παλαιοκρασσάς,

3652