Πατέρας:   
Παπανικόλας Παλαιοκρασσάς, 1670 (+1763)  #3462.

12345
Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700  #3463.
1) Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729
 #3464.
1) Αντριάς (Ανδρέας) Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3465.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1783
 #3470.
1) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1819 (Μόσουλας)
 #3473.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1786 (+1861) (Μπαμπούσκος)
 #3471.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1814
 #3487.
2) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1819 (Πάππους) (Μπαμπούσκος)
 #3488.
3) Μαργαρίτα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1826
 #3489.
4) Στρατής Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1827
 #3490.
5) Αννέζα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1830
 #3491.
2) Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3466.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1783
 #3533.
1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1811 (+1857) (Μπαμπούσκος)
 #3539.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1786
 #3534.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1833
 #3568.
2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838 (Πάτρα)
 #3569.
3) Σωκράτης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1838
 #3481.
3) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη,
 #3535.
1) Μαρούλα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1829
 #3577.
2) Αντώνιος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1833
 #3578.
3) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1833
 #3579.
4) Ευγένα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1838
 #993.
5) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1841
 #3580.
4) Ιωακείμ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, μάλλον ιερωμένος
 #3536.
5) Μαρούλα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά,
 #3537.
6) Αννέζα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά, 1803
 #3284.
1) Ειρήνη του Μιχαήλ Βροντίση, 1828
 #3027.
2) Μαρία του Αντωνίου Φαλαγγά, 1828
 #1615.
3) 
 Νικόλαος (Πονηρός) Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1829
 #1466.
4) Μοσχού του Αντωνίου Φαλαγκά, 1830
 #635.
5) Μαρούλα του Αντωνίου Φαλαγκά, 1838
 #2857.
3) Ανέζα του Παπανικολού Παλαιοκρασσά, (+ )
 #3467.
4) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3468.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1815
 #3661.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1842
 #3663.
2) Ασημίνα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1846
 #1455.
3) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1846 (Κουσαντριγιάς)
 #3664.
4) Αικατερίνη (Κατερίνα) του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1848
 #3665.
5) Καλλιόπη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1850
 #3666.
6) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1854
 #3635.
7) Πηνελόπη του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1859
 #3667.
8) Μαρουλιώ του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1864
 #3668.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Παπανικόλας Παλαιοκρασσάς, 1670 (+1763)

3462