Πατέρας:   
Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862  #1482.
Μητέρα:   
Ελένη του Αντωνίου Λέκκα, 1876 Αποίκια  #1554.

12345
Γεώργιος Στεφάνου του Θεμιστοκλή, 1921  #1563.
1) Διαμάντη (Μαντούλα) του Γεωργίου Στεφάνου, 1946
 #1577.
2) Ευάγγελος Στεφάνου του Γεωργίου, 1951
 #1576.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477

Θεμιστοκλής Στεφάνου του Αντωνίου, 1862

1482

Ελένη του Αντωνίου Λέκκα, 1876

1554