Πατέρας:   
Αντώνιος Βιδάλης του Πέτρου, 1900  #4607.
Μητέρα:   
Βασιλική του Ιωάννη Περδίκα, 1908 από Άρνη  #4612.

12345
Πέτρος Βιδάλης του Αντωνίου, 1929  #4613.
1) Αντώνης Βιδάλης του Πέτρου, 1966
 #5094.
2) Νίκος Βιδάλης του Πέτρου, 1968
 #5095.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Πέτρος Βιδάλης του Παντελή,

4605

Ευανθία του Θεοδώρου Κατσίκη,

4606

Αντώνιος Βιδάλης του Πέτρου, 1900

4607

Βασιλική του Ιωάννη Περδίκα, 1908

4612