Πατέρας:   
Θεοδόσιος Τζουμέζης,  #3179.

12345
Βασιλική του Θεοδοσίου Τζουμέζη, 1818  #4309.
1) Μιχαήλ Μαρής του Ιωάννη, 1839
 #4479.
2) Φρατζέσκα του Ιωάννη Μαρή, 1839
 #4480.
3) Θεοδόσιος Μαρής του Ιωάννη, 1839
 #1029.
1) Αυγουστής Μαρής του Θεοδοσίου, 1879
 #2409.
2) Ιωάννης Μαρής του Θεοδοσίου, 1885
 #2410.
3) Βασιλική του Θεοδοσίου Μαρή,
 #2411.
1) Μέλπω του Αντωνίου Σαρρή, 1908
 #2413.
4) Αννεζιώ του Ιωάννη Μαρή, 1846
 #4481.
5) Αυγουστής Μαρής του Ιωάννη, 1853
 #4482.
6) Μαρουλιώ του Ιωάννη Μαρή, 1859 (+1864)
 #4483.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Θεοδόσιος Τζουμέζης,

3179