Next 
12345
Παπανικόλας Παλαιοκρασσάς, 1670 (+1763)  #3462.
1) Παπαντριάς Παλαιοκρασσάς του Παπανικόλα, 1700
 #3463.
1) Παπανικολός Παλαιοκρασσάς του Παπαντριά, 1729
 #3464.
1) Αντριάς (Ανδρέας) Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3465.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1783
 #3470.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1786 (+1861) (Μπαμπούσκος)
 #3471.
2) Παπαντώνης Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3466.
1) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1783
 #3533.
2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, 1786
 #3534.
3) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη,
 #3535.
4) Ιωακείμ Παλαιοκρασσάς του Παπαντώνη, μάλλον ιερωμένος
 #3536.
5) Μαρούλα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά,
 #3537.
6) Αννέζα του Παπαντώνη Παλαιοκρασσά, 1803
 #3284.
3) Ανέζα του Παπανικολού Παλαιοκρασσά, (+ )
 #3467.
4) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Παπανικολού,
 #3468.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1815
 #3661.


Steniotes