Πατέρας:   
Δημήτριος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, Χρυσοπηγή - Απατούρια, Αποίκια  #537.

12345
Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)  #1030.
1) Μαρία του Λεονάρδου Πολέμη, 1828
 #1033.
2) Δημήτριος (Ντεληκηρυκαίοι) Πολέμης του Λεονάρδου, 1825
 #1034.
1) Μαρούλα του Δημητρίου Πολέμη, 1851
 #1039.
2) 
 Αντώνιος (Ντεληκυρίκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1854 (+1938)
 #1040.
1) Δημήτριος (Πίκουλος) Πολέμης του Αντωνίου, 1880
 #1044.
1) 
 Ευανθούλα του Δημητρίου Πολέμη,
 #1051.
2) Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1883
 #1045.
1) Αδαμαντία του Λεωνίδα Πολέμη,
 #1056.
2) Θεανώ του Λεωνίδα Πολέμη,
 #1057.
3) Μαρία του Λεωνίδα Πολέμη,
 #1058.
3) Ηλίας Πολέμης του Αντωνίου, 1887
 #1046.
1) Ευγενία του Ηλία Πολέμη,
 #1061.
2) 
 Αντώνιος Πολέμης του Ηλία, 1925 (+2012)
 #1062.
3) Θεανώ του Ηλία Πολέμη,
 #1063.
4) 
 Νικόλαος (Κόχυλας) Πολέμης του Αντωνίου, 1889
 #1047.
1) 
 Ειρήνη του Νικολάου Πολέμη, 1924
 #838.
2) Θεανώ του Νικολάου Πολέμη, 1929
 #1070.
3) Μαρία του Νικολάου Πολέμη, 1931
 #1071.
5) Ευάγγελος Πολέμης του Αντωνίου, 1892
 #1048.
6) Μαρία του Αντωνίου Πολέμη,
 #1049.
3) Λεωνίδας (Μπατάλιας) Πολέμης του Δημητρίου, 1856
 #1041.
1) Δημήτριος Πολέμης του Λεωνίδα, 1887 (Χώρα)
 #1074.
1) Λεωνίδας Πολέμης του Δημητρίου, (Φαγάς)
 #1079.
2) Αριστείδης Πολέμης του Δημητρίου,
 #1080.
3) Μίνα του Δημητρίου Πολέμη,
 #1081.
2) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα,
 #1075.
1) Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1083.
2) Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1084.
3) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1085.
4) Μαντούλα του Μιχαήλ Πολέμη, 1927
 #1086.
3) Μαργιέτα του Λεωνίδα Πολέμη, 1889
 #1076.
4) Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη, 1899
 #1077.
4) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου, 1868 (+1940)
 #1042.
1) Λουλιώ του Γεωργίου Πολέμη,
 #1091.
2) Μίνα του Γεωργίου Πολέμη, ερμαφρόδιτη
 #1092.
3) Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833
 #1035.
1) 
 Κωνσταντίνος Πολέμης του Γιαννούλη, 1869 (Γιαλαρός)
 #1095.
1) Γιαννούλης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1896
 #1104.
2) 
 Δημήτρης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1898
 #1105.
1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Δημητρίου, 1939
 #1113.
3) Ανδριάνα του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1901
 #819.
1) Μαθιός Δαγιάσης του Αντωνίου, 1927
 #741.
2) Κωνσταντίνος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1939
 #742.
3) Λεωνίδας (Λούης) Δαγιάσης του Αντωνίου, 1946
 #740.
4) 
 Ειρήνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1904 (+1999)
 #1106.
5) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1906
 #1110.
6) Αικατερίνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1908
 #1107.
1) 
 Κωσταντής Γλυνός του Αριστείδη, 1934
 #1119.
2) 
 Ασημιώ του Αριστείδη Γλυνού, 1936
 #1120.
3) Δημήτριος Γλυνός του Αριστείδη, 1946
 #1121.
7) Μαρία του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1913
 #829.
1) Ασημίνα του Λεονάρδου Δαγιάση, 1935
 #830.
2) Πατρισία του Λεονάρδου Δαγιάση,
 #831.
8) Ελένη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1915
 #1108.
1) Αννέτα του Δημητρίου Στρατή, 1936
 #5689.
9) Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1917
 #1109.
1) Κωνσταντίνος Πολέμης του Νικολάου, 1949
 #1126.
2) Μάνια του Νικολάου Πολέμη, 1961
 #1127.
2) Καλλιόπη του Γιαννούλη Πολέμη, 1865 (Γιαλαρούδαινα)
 #1096.
1) Λεωνίδας Καμπάνης του Μιχαήλ, 1901
 #2101.
1) Μιχαήλ Καμπάνης του Λεωνίδα, 1934 (+2019)
 #1920.
2) Μιλτιάδης Καμπάνης του Λεωνίδα, 1940
 #2089.
3) Γιαννούλης Καμπάνης του Λεωνίδα, 1947
 #2104.
2) Λάζαρος Καμπάνης του Μιχαήλ, 1890 χ.α.
 #3768.
3) Μαρία του Μιχαήλ Καμπάνη, 1891 (Μαριώ Μαριώ)
 #3769.
4) Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894
 #1926.
1) Ρετζίνα του Γεωργίου Σύμπουρα, 1920
 #710.
2) Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1925 (+2018)
 #1919.
3) Καλλιόπη (Πόπη) του Γεωργίου Σύμπουρα, 1932
 #1467.
4) Αγάπη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1928
 #737.
5) Γιαννούλης ΗΠΑ Καμπάνης του Μιχαήλ, 1896
 #3770.
3) Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874 από Αποίκια
 #1097.
1) 
 π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)
 #1133.
1) Ιπποκράτης ιερεύς Πολέμης του Ιωάννη, 1929
 #1137.
2) Ζαννής Πολέμης του Ιωάννη, 1930 (+1990)
 #1138.
3) Χρυσάνθη του Ιωάννη Πολέμη,
 #1139.
4) 
 Ελευθέριος Πολέμης του Ιωάννη,
 #1140.
2) Μαρία του Ιπποκράτη Πολέμη, 1902
 #1134.
3) Μιχαήλ Πολέμης του Ιπποκράτη, 1904
 #1135.
4) Μαρουλιώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1863 από Αποίκια
 #1098.
1) Ουρανία του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #1154.
1) Σταμάτιος Μπεγλέρης του Λεωνίδα,
 #1817.
2) 
 Δημήτριος Μπεγλέρης του Λεωνίδα, 1914
 #1818.
3) Γεώργιος Μπεγλέρης του Λεωνίδα,
 #1819.
5) Μαρία του Γιαννούλη Πολέμη, 1855
 #1099.
6) Μαργαρώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1879
 #1100.
7) Ευαγγελία του Γιαννούλη Πολέμη, 1880
 #1101.
8) Λεωνίδας Πολέμης του Γιαννούλη, 1860
 #1102.
4) Ειρήνη του Λεονάρδου Πολέμη, 1837
 #1036.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

Δημήτριος Πολέμης του παπα Λεονάρδου,

537