Πατέρας:   
Μιχαλάκης Μπίστης του Σταματέλου, (+1712 ή 1716)  #5017.
Μητέρα:   
Βιολάντη του Νικολού Δελαγραμμάτικα, πλούσιος καθολικός από τα Λάμυρα  #5018.

12345
Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,  #5019.
1) Βιολάντη του Σταματέλου Μπίστη,
 #5020.
2) Μιχάλης Μπίστης του Σταματέλου,
 #5021.
1) Ευφροσύνη του Μιχάλη Μπίστη, χ.α.
 #5027.
2) Μαρία του Μιχάλη Μπίστη,
 #4896.
1) Μιχαήλ Μπίστης του Λεονάρδου, (+1835)
 #4897.
1) Νικόλαος Μπίστης του Μιχαήλ,
 #4900.
2) Σταματέλος Μπίστης του Λεονάρδου, 1808
 #4898.
1) Φρατζέσκα του Σταματέλου Μπίστη, 1823
 #4921.
2) Δημήτριος Μπίστης του Σταματέλου, 1825
 #4922.
3) Αλέξανδρος Μπίστης του Σταματέλου, 1825
 #4923.
3) Μαρδίτσα ή Αμύρισσα του Σταματέλου Μπίστη,
 #5022.
4) Μοσχού του Σταματέλου Μπίστη,
 #5023.
5) Μαρούλα του Σταματέλου Μπίστη, ανύμφευτος
 #5024.
6) Μαρία του Σταματέλου Μπίστη, ανύμφευτος
 #5025.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Παππούδες Γονείς

Σταματέλος Μπίστης του Μιχαήλ,

5016

Μιχαλάκης Μπίστης του Σταματέλου, (+1712 ή 1716)

5017

Βιολάντη του Νικολού Δελαγραμμάτικα,

5018