Πατέρας:   
Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878 από Άρνη  #4966.
Μητέρα:   
Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883  #4967.

12345
Αθανάσιος (Χρυσόστομος) Κυρτάτας του Δημητρίου, 1909  #4708.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δημήτριος Κυρτάτας του Αθανασίου και της Σοφίας, 1878

4966

Αναστασία του Σπύρου Πολίτη, 1883

4967