12345
Ελένη Πήτερς, από Αγγλία  #2200.
1) Λουΐζα του Ματθαίου Κουτσούκου,
 #433.
1) Ελένη του Ιωάννη Τσατσόμοιρου,
 #435.
2) Ανεζιώ του Ματθαίου Κουτσούκου,
 #434.
1) Περικλής Καΐρης του Πέτρου,
 #436.

Στα Γιάλια, της Θεοτόκου, 11 Απριλίου 1939.