Πατέρας:   
Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,  #1476.
Μητέρα:   
Μαρία,  #1477.

12345
Δημήτριος Στεφάνου του Αντωνίου, 1849 (Νιανιάος)  #1478.
1) Ελένη του Δημητρίου Στεφάνου, 1889
 #1485.
1) Αντώνιος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1911
 #3194.
1) Ελένη του Αντωνίου Φαλαγκά,
 #3200.
2) Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου,
 #3201.
2) 
 Ειρήνη του Ευστρατίου Φαλαγκά, 1914 (+2015)
 #3195.
1) 
 Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1939
 #3208.
1) Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1975
 #5158.
2) Γιώργος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1979
 #5159.
3) Μαρία (Μάιρα) του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1979
 #5160.
2) Ευστράτιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1951
 #3209.
1) Ειρήνη του Ευστρατίου Παλαιοκρασσά, 1986
 #5156.
2) Γιώργος Παλαιοκρασσάς του Ευστρατίου, 1988
 #5157.
3) Νικόλαος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1917
 #3196.
1) Αργυρούλα του Νικολάου Φαλαγκά,
 #3204.
2) Ευστράτιος Φαλαγκάς του Νικολάου,
 #3205.
4) Δημήτριος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, 1919
 #3197.
1) Θεώνη του Δημητρίου Φαλαγκά,
 #3207.
1) Νίκος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #471.
5) 
 Ευάγγελος Φαλαγκάς του Ευστρατίου, (+1941)
 #3198.
2) Κατίνα του Δημητρίου Στεφάνου,
 #1486.
3) Αγγελικώ του Δημητρίου Στεφάνου, Πόλη
 #1487.
4) Μαρία του Δημητρίου Στεφάνου,
 #1488.
5) Ευάγγελος Στεφάνου του Δημητρίου, 1897 (+ )
 #1489.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Αντώνιος (Μπελιγράδης) Στεφάνου,

1476

Μαρία,

1477