Πατέρας:   
π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808) εφημέριος στη Σάριζα - Αποίκια  #1.

12345
π. Σταματέλος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, (+~1822) Στενιές  #534.
1) π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1775 (+1850)
 #538.
1) Διαμάντη του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1803 (Βαβαντού)
 #544.
1) Μαρία του Νικολάου Λογοθέτη, 1824
 #985.
1) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1848 (Πάππους)
 #2655.
2) Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1850 (+1862)
 #3495.
3) Βενετία του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1854
 #2920.
4) Ασημίνα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1857
 #3496.
2) Θεόδωρος Λογοθέτης του Νικολάου,
 #986.
1) Ειρήνη του Θεοδώρου Λογοθέτη, 1854
 #992.
3) Μιχαήλ Λογοθέτης του Νικολάου, 1827
 #987.
1) 
 Νικόλαος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1862 (Φραγκογιάννης)
 #1233.
2) Ζάννες Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1865
 #3130.
3) Αντώνιος Λογοθέτης του Μιχαήλ, 1866 (Τρ. - Σμύρνη)
 #3131.
4) Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Λογοθέτη, 1868
 #2863.
5) Διαμάντη του Μιχαήλ Λογοθέτη,
 #3132.
4) Φραντζέσκα του Νικολάου Λογοθέτη, 1828
 #988.
1) Μιχαήλ Σύμπουρας του Γεωργίου, 1849 (+1850)
 #3148.
2) Διαμάντη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1853 (+1853)
 #3149.
3) Νικόλαος Σύμπουρας του Γεωργίου, 1854
 #3150.
4) Ανδρέας Σύμπουρας του Γεωργίου, 1863
 #2723.
5) Μιχαήλ Σύμπουρας του Γεωργίου, 1864 (+1868)
 #3152.
5) Ζάννα του Νικολάου Λογοθέτη, 1844
 #989.
1) Δημήτριος Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Νικολάου, 1864
 #3069.
2) Ιωάννης Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Νικολάου, 1866
 #3070.
3) Θεόφιλος Μπουκουβάλας ή Σύμπουρας του Νικολάου, 1870
 #3071.
2) 
 π. Σταμάτης Πολέμης του παπα Μιχαήλ, (+1889)
 #107.
1) π. Μιχαήλ Πολέμης του παπα Σταμάτη,
 #550.
1) Πηνελόπη του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1866 (Χιώταινα)
 #554.
2) Σταμάτιος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, Παρίσι χ.α.
 #555.
3) Αντώνιος Πολέμης του παπα Μιχαήλ,
 #556.
4) Αννίκα του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1871
 #557.
5) Αυγουστής Πολέμης του παπα Μιχαήλ,
 #558.
2) π. Ζαννής Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1841 (+1915)
 #110.
1) Σταμάτης Πολέμης του παπα Ζαννή, (+ ) πυγμάχος, Κούβα
 #145.
2) 
 Γιώργης Πολέμης του παπα Ζαννή, 1883 ανύμφευτος
 #143.
3) Μιχάλης Πολέμης του παπα Ζαννή, 1888
 #141.
4) 
 Ανεζιώ του παπα Ζαννή Πολέμη,
 #142.
5) 
 Σταματούλα του παπα Ζαννή Πολέμη, 1894 άγαμος
 #144.
6) Φραντζέσκα του παπα Ζαννή Πολέμη, σύζυγος από Πόλη
 #561.
3) Φραντζέσκα του παπα Σταμάτη Πολέμη, 1842
 #551.
1) Διαμαντούλα του Γεωργίου Βροντίση, 1860
 #1898.
2) Ιωάννης Βροντίσης του Γεωργίου, 1863
 #2601.
3) Μαρία του Γεωργίου Βροντίση, 1865 (+1868)
 #2602.
4) Σταμάτης Βροντίσης του Γεωργίου, 1865 (+1868)
 #2603.
5) Σταματέλος Βροντίσης του Γεωργίου, 1871
 #2604.
4) Νικόλαος Πολέμης του παπα Σταμάτη,
 #552.
5) 
 Γιώργης Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1850 (+1934) (Καπετάνιος)
 #111.
1) 
 Σταμάτιος Πολέμης του Γεωργίου, 1893 (+1918)
 #569.
6) 
 Δημήτρης Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1853 (+1931)
 #27.
1) 
 Σταμάτης (Στάμος) Πολέμης του Δημητρίου, 1890 (+1964)
 #29.
2) 
 Νίκος Πολέμης του Δημητρίου, 1891 (+1962)
 #8.
3) 
 Μιχάλης Πολέμης του Δημητρίου, 1896 (+1982) (Μπουλντούκος) χ.α.
 #30.
4) 
 Γιάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1898 (+1987)
 #31.
5) 
 Γιώργης Πολέμης του Δημητρίου, 1902 (+1964)
 #32.
7) Νικόλαος Πολέμης του παπα Σταμάτη, ~1889 (+1889)
 #553.
8) Ηράκλειος (Ηρακλής) Πολέμης του παπα Σταμάτη, 1858 (+1942)
 #109.
1) 
 Σταμάτης Πολέμης του Ηρακλή, 1892 (+1942, ΒΠΠ) χ.α.
 #113.
2) Νίκος Πολέμης του Ηρακλή, 1895 (+1959) (Νίκας)
 #115.
3) Αντώνιος Πολέμης του Ηρακλή, 1898 (+1917)
 #570.
4) Μιχάλης Πολέμης του Ηρακλή, 1900
 #114.
5) Φραεσκούλα του Ηρακλή Πολέμη, 1902
 #116.
6) Πετρωνία του Ηρακλή Πολέμη, 1907
 #117.
7) Μαρία του Ηρακλή Πολέμη, 1911
 #571.
9) 
 Ευανθία του παπα Σταμάτη Πολέμη, 1862 (+1952)
 #112.
1) Πηνελόπη του Νικολάου Γιαλούρη, 1886
 #1050.
2) Γιαννούλης Γιαλούρης του Νικολάου, 1891
 #157.
3) 
 Σταμάτης Γιαλούρης του Νικολάου, 1896
 #158.
3) Λασκαρώ του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1817
 #545.
1) 
 Φραεσκούλα του Αθανασίου Χαζάπη, 1843
 #2606.
1) Λασκαρού του Μιχαήλ Γιαλούρη, 1862 (+1862)
 #2935.
2) 
 Γιαννούλης Γιαλούρης του Μιχαήλ, 1863
 #2937.
3) Αθανάσιος Γιαλούρης του Μιχαήλ, 1867
 #1465.
2) Μαριγώ (Μαρία) του Αθανασίου Χαζάπη, 1847
 #2607.
1) Λασκαρώ του Λεωνίδα Βαλμά, 1865
 #2664.
2) Ερηνιώ του Λεωνίδα Βαλμά, 1867
 #2665.
3) 
 Μιχαήλ Βαλμάς του Λεωνίδα, 1869
 #2666.
3) Μιχαήλ Χαζάπης του Αθανασίου, 1849
 #2608.
1) Λασκαρώ του Μιχαήλ Χαζάπη,
 #2615.
4) Σταμάτιος Χαζάπης του Αθανασίου, 1850 (Κάμης)
 #1867.
1) 
 Αθανάσιος Χαζάπης του Σταμάτη, 1879
 #2618.
2) 
 Ανθή του Σταμάτη Χαζάπη,
 #2619.
3) 
 Ιωάννης Χαζάπης του Σταματίου, Αμερική
 #1874.
5) Πηνελόπη του Αθανασίου Χαζάπη, 1854
 #2609.
6) Ιωάννης Χαζάπης του Αθανασίου, 1860 δίδυμ.
 #2610.
7) Νικόλαος Χαζάπης του Αθανασίου, 1860 δίδυμ.
 #2611.
4) Αννέζα του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1818
 #546.
1) 
 Φρατζεσκούλα του Νικολάου Μαρή, 1842
 #394.
1) 
 Νικολός Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1862 (Μπαρμπέτης) ανύμφευτος
 #397.
2) Χρυσάνθη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1862 (+1863)
 #1661.
3) 
 Ανεζιώ του Δημητρίου Παλαιοκρασσά, 1864
 #399.
4) 
 Γιώργης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1865
 #396.
5) Ευστράτιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1867 (+1867)
 #1679.
6) 
 Γιάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1875 (Μήτρας)
 #395.
7) 
 Διαμάντη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά,
 #398.
8) 
 Επαμεινώνδας Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1880
 #75.
2) Χαρίκλεια (Καλυψώ) του Νικολάου Μαρή, 1844
 #295.
1) Ανεζιώ του Ανδρέα Χαζάπη,
 #59.
2) 
 Γιαννούλης Χαζάπης του Ανδρέα,
 #296.
3) Κώστας Χαζάπης του Ανδρέα, 1875
 #297.
4) Γιώργης Χαζάπης του Ανδρέα, (Ντραμπάκουλας)
 #298.
5) Βαγγέλης Χαζάπης του Ανδρέα,
 #299.
6) Νικόλας Χαζάπης του Ανδρέα, (+ )
 #300.
3) Μιχαήλ Μαρής του Νικολάου, 1849
 #1688.
1) 
 Ιουλία (Λασκαρώ) του Μιχαήλ Μαρή, 1879
 #2399.
2) Ανεζούλα του Μιχαήλ Μαρή, 1881
 #2246.
3) 
 Νικόλαος Μαρής του Μιχαήλ, 1884
 #2400.
4) Ειρηνούλα του Μιχαήλ Μαρή, 1884
 #1974.
4) Ευδοκία του Νικολάου Μαρή, 1852
 #1689.
5) Μαρούλα του Νικολάου Μαρή,
 #1690.
5) 
 Δημήτριος Πολέμης του παπα Μιχαήλ, 1821 (+1887)
 #547.
1) Μιχαήλ Πολέμης του Δημητρίου, 1861
 #577.
1) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ, (+προ του 1925)
 #581.
2) 
 Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου,
 #578.
1) 
 Δημήτριος Πολέμης του Αντωνίου,
 #583.
2) 
 Γεώργιος Πολέμης του Αντωνίου, 1913 χ.α.
 #584.
3) Αθηνά του Αντωνίου Πολέμη, (+ )
 #585.
3) Μόσχα του Δημητρίου Πολέμη,
 #579.
4) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου,
 #580.
6) Μοσχού του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1821
 #548.
1) Γιαννούλης Μάνεσης του Αντωνίου, 1837
 #1648.
2) 
 Μιχαήλ Μάνεσης του Αντωνίου, 1841
 #1649.
3) Αθηνά του Αντωνίου Μάνεση, 1841
 #1650.
4) Κιουρά του Αντωνίου Μάνεση, 1847
 #1651.
5) Λεονάρδος Μάνεσης του Αντωνίου, 1850
 #459.
1) 
 Μόσχα του Λεονάρδου Μάνεση, 1877
 #464.
2) 
 Τσουρανιώ του Λεονάρδου Μάνεση, 1885 (+1964)
 #76.
3) Νικολός Μάνεσης του Λεονάρδου, 1887
 #465.
4) Αντώνιος Μάνεσης του Λεονάρδου, χ.α.
 #1652.
5) Φρατζεσκούλα του Λεονάρδου Μάνεση, άγαμος, χ.α.
 #466.
6) 
 Μιχάλης Μάνεσης του Λεονάρδου, 1891 (+1944)
 #463.
7) Γιαννούλης Μάνεσης του Λεονάρδου, 1891 (+ΑΠΠ)
 #1653.
8) 
 Φλωρεντία του Λεονάρδου Μάνεση, 1895
 #461.
9) 
 Σπύρος Μάνεσης του Λεονάρδου, 1896
 #462.
7) Μαρία του παπα Μιχαήλ Πολέμη, 1810
 #549.
2) Λεονάρδος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1836)
 #539.
1) Σταματέλος Πολέμης του Λεονάρδου, 1803 (+προ του 1848)
 #624.
1) Λεονάρδος Πολέμης του Σταματέλου, 1826
 #632.
1) Ανεζιώ του Λεονάρδου Πολέμη, 1850
 #636.
2) Ειρήνη του Λεονάρδου Πολέμη, 1852
 #637.
2) 
 Μιχαήλ Πολέμης του Σταματέλου, 1833 (Μιχαλάκας)
 #633.
1) Σταματέλος Πολέμης του Μιχαήλ, 1857
 #640.
2) Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #641.
3) 
 Σπύρος Πολέμης του Μιχαήλ, 1870
 #642.
4) Σταμάτιος Πολέμης του Μιχαήλ, 1873
 #643.
5) 
 Βασίλειος Πολέμης του Μιχαήλ, 1874 (Λούρης) χ.α.
 #644.
6) Αντώνιος Πολέμης του Μιχαήλ, 1875 (+ )
 #645.
7) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1877 (Δράκας)
 #646.
8) 
 Ειρήνη του Μιχαήλ Πολέμη, 1880
 #647.
9) Αυγουστής Πολέμης του Μιχαήλ, 1881 (+ )
 #648.
2) Νικόλαος Πολέμης του Λεονάρδου, 1803
 #625.
1) Ανδριάνα του Νικολάου Πολέμη, 1833
 #682.
1) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1856 χ.α.
 #3119.
2) Αννέζα του Νικολάου Κέτση, 1858
 #611.
3) Μαρία του Νικολάου Κέτση, 1860
 #3120.
4) Γεώργιος Κέτσης του Νικολάου, 1863
 #3121.
5) Ιωάννης Κέτσης του Νικολάου, 1870 (Λωλογιαννάκης) χ.α.
 #3122.
2) Αντώνιος Πολέμης του Νικολάου, 1848
 #683.
1) 
 Γάσπαρης Πολέμης του Αντωνίου, 1875
 #694.
2) Νικόλαος Πολέμης του Αντωνίου, 1879
 #695.
3) Ασημίνα του Αντωνίου Πολέμη, 1884
 #696.
4) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1885
 #697.
5) Μαριγώ του Αντωνίου Πολέμη,
 #698.
3) Σταμάτης Πολέμης του Νικολάου, 1849 (Σκάλος)
 #684.
1) Νικόλαος Πολέμης του Σταματίου, 1883
 #933.
2) Βασίλειος Πολέμης του Σταματίου, 1888
 #934.
3) 
 Δημήτριος Πολέμης του Σταματίου, 1895
 #935.
4) Λουλία του Σταματίου Πολέμη, άγαμος
 #936.
5) Λεονάρδος Πολέμης του Σταματίου, (+ )
 #937.
4) Μαρούλα του Νικολάου Πολέμη, 1850
 #685.
5) Λεονάρδος Πολέμης του Νικολάου, 1851
 #686.
6) Ανέζα του Νικολάου Πολέμη, 1853
 #687.
1) Ανδρέας Κουτσούκος του Γεωργίου,
 #2812.
2) Μαρία του Γεωργίου Κουτσούκου,
 #2813.
3) Δημήτριος Πολέμης του Λεονάρδου,
 #626.
1) Ευγένα του Δημητρίου Πολέμη, (+ )
 #952.
2) Μιλτιάδης Πολέμης του Δημητρίου, (+ )
 #953.
3) Θεμιστοκλής Πολέμης του Δημητρίου, (+ )
 #954.
4) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου, (+ )
 #955.
5) Θέκλη του Δημητρίου Πολέμη, (+ )
 #956.
4) Γρηγόριος Πολέμης του Λεονάρδου, 1799 (+1864)
 #627.
5) Αυγουστής Πολέμης του Λεονάρδου, 1813
 #628.
1) 
 Βασίλης Πολέμης του Αυγουστή, 1847 (+1930)
 #958.
1) Κατίνα του Βασιλείου Πολέμη, 1877
 #962.
2) Αυγουστής Πολέμης του Βασιλείου, 1886
 #963.
2) Λεωνίδας Πολέμης του Αυγουστή, 1852
 #959.
1) Αυγουστής Πολέμης του Λεωνίδα,
 #970.
2) Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη,
 #656.
3) Αντώνιος Πολέμης του Λεωνίδα, δίδυμ.
 #971.
4) Ευστράτιος Πολέμης του Λεωνίδα, δίδυμ.
 #972.
5) Μαρία του Λεωνίδα Πολέμη, 1891
 #973.
6) Ευτέρπη του Λεωνίδα Πολέμη, 1897
 #974.
3) Κλεάνθης Πολέμης του Αυγουστή, 1856 (+1927)
 #960.
1) Μαρία του Κλεάνθη Πολέμη,
 #978.
2) Μίνα του Κλεάνθη Πολέμη,
 #979.
6) Ανδριάνα του Λεονάρδου Πολέμη,
 #629.
7) Ιωάννης Πολέμης του Λεονάρδου,
 #630.
1) Ανεζιώ του Γιαννάκη Πολεμη, 1831
 #2663.
1) 
 Ιωάννης Βαλμάς του Νικολάου, 1849
 #2258.
2) Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1851 (+1858)
 #3031.
3) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1852 (+1854)
 #3032.
4) Ανδρέας Βαλμάς του Νικολάου, 1854
 #2358.
5) Ειρήνη του Νικολάου Βαλμά, 1856
 #3033.
6) Κατίγκω του Νικολάου Βαλμά, 1857
 #2906.
7) Ασημένια του Νικολάου Βαλμά, 1859 χ.α.
 #3034.
8) Τεκνίτσα του Νικολάου Βαλμά, 1867 χ.α.
 #3035.
9) Μιχαήλ Βαλμάς του Νικολάου, 1871
 #3036.
10) Ευγνώμη του Νικολάου Βαλμά,
 #3037.
11) Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου, 1874 (Λαωνικός)
 #1234.
3) Δημήτριος Πολέμης του παπα Σταματέλου, (+προ του 1853)
 #540.
1) Νικόλαος Πολέμης του Δημητρίου, 1805 (Κοντονικόλας)
 #1196.
1) Φραντζέσκα του Νικολάου Πολέμη, 1834
 #1201.
1) Ιωάννης Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1855 (+ )
 #2718.
2) Μαρία (Μαριόγκα) του Δημητρίου Φαλαγκά, 1857
 #2719.
3) Νικόλαος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1858 (+ )
 #2720.
4) Νικόλαος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1865 (Αστακός)
 #2721.
5) Αυγουστής Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1867
 #2722.
2) Δημήτριος Πολέμης του Νικολάου, 1841 (Ταλαράς)
 #1202.
1) Νικόλαος Πολέμης του Δημητρίου, 1862
 #1210.
2) Αντώνιος Πολέμης του Δημητρίου, 1865 (+ )
 #1211.
3) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου, 1867
 #1212.
4) Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1879 (+1952) (Ταλαράς)
 #1213.
5) Φλωρεζιώ του Δημητρίου Πολέμη,
 #1214.
6) 
 Μαριώ του Δημητρίου Πολέμη, 1880
 #1215.
3) Αννέζα του Νικολάου Πολέμη, 1842
 #1203.
4) Αρετή του Νικολάου Πολέμη, 1844 (Μπαρέζα)
 #1204.
1) Μαριώ (Μαρία) του Μιχαήλ Κυρτάτα, 1866
 #3056.
2) Λεωνίδας Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1869 (Λούβανος)
 #3736.
3) Νικόλαος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1872 (Πάγκαλος)
 #3680.
4) Ιωάννης Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1875 (Καρής)
 #3712.
5) Αντώνιος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1879
 #3737.
5) Γιαννούλης Πολέμης του Νικολάου, 1846
 #1205.
6) Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851 (Τουλούμης)
 #1206.
1) Νικόλαος Πολέμης του Λεωνίδα, 1876
 #1239.
2) Όλγα του Λεωνίδα Πολέμη,
 #1240.
3) Ασημίνα του Λεωνίδα Πολέμη, (Ρουμανία)
 #1241.
4) Μαριγούλα του Λεωνίδα Πολέμη, 1885 (Τουλούμαινα)
 #1242.
5) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα, 1886
 #1243.
6) Δημήτριος Πολέμης του Λεωνίδα, 1887
 #1244.
7) Ιωάννης Πολέμης του Λεωνίδα,
 #1245.
8) Παναγής Πολέμης του Λεωνίδα, 1894 (+ )
 #1246.
9) Αντώνιος Πολέμης του Λεωνίδα, 1897
 #1247.
7) Περικλής Πολέμης του Νικολάου, 1854 (+1926) (Σουμανέτης)
 #1207.
1) Νικόλαος Πολέμης του Περικλή, 1887 Πειραιά
 #1291.
2) Γιαννάκης Πολέμης του Περικλή, 1890
 #1292.
3) Γεώργιος Πολέμης του Περικλή, 1891 Παντρεύτηκε και απέκτησε 3 κόρες
 #1293.
4) Δημήτριος Πολέμης του Περικλή, 1894 (+ ) (Γέρος)
 #1294.
5) Σεβαστή του Περικλή Πολέμη, 1894
 #1295.
6) Όρσα του Περικλή Πολέμη, 1900
 #1296.
2) Σταμάτιος Πολέμης του Δημητρίου, 1804
 #1197.
1) Μαριγώ (Μαρία) του Σταματίου Πολέμη, 1837
 #1311.
1) Χαρίλαος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1850
 #1419.
2) Ιωάννης του Βασιλείου Κουτσούκου, 1852 (+ )
 #2778.
3) Αννέζα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1855
 #932.
4) Σταμάτιος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1857
 #2780.
5) Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1861
 #2781.
6) Ειρήνη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1872 (+ )
 #2782.
7) Μαργαρώ του Βασιλείου Κουτσούκου, 1874
 #649.
2) Λεονάρδος Πολέμης του Σταματίου, 1838
 #1312.
1) Μόσχα του Λεονάρδου Πολέμη, 1867
 #1315.
3) Φραντζέσκα του Δημητρίου Πολέμη, 1799 (+1867)
 #1198.
4) Λινάρδος Πολέμης του Δημητρίου,
 #1199.
1) Γεώργιος Πολέμης του Λινάρδου, 1851
 #1318.
4) Νικόλαος Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1783 (+μετά το 1853)
 #541.
1) Ιωάννης Πολέμης του Νικολάου, 1813 (+προ του 1873)
 #1321.
1) Σταματέλος (Σταμάτιος) Πολέμης του Ιωάννη, 1849
 #1327.
1) Ιωάννης Πολέμης του Σταματίου, 1886 (Γιάνναρης)
 #1335.
2) Λασκαρώ του Σταματίου Πολέμη, 1895
 #1336.
2) Νικόλαος Πολέμης του Ιωάννη, 1852
 #1328.
3) Φρατζέσκος Πολέμης του Ιωάννη, 1853 (+ )
 #1329.
4) Δημοσθένης Πολέμης του Ιωάννη, 1855 (+ )
 #1330.
5) Ανέζα του Ιωάννη Πολέμη, 1859 (+1860)
 #1331.
6) Θεόδωρος Πολέμης του Ιωάννη, 1864
 #1332.
1) 
 Ιωάννης Πολέμης του Θεοδώρου, 1901
 #864.
2) Μαρία του Θεοδώρου Πολέμη, 1909
 #1343.
7) Αννεζιώ του Ιωάννη Πολέμη, 1868
 #1333.
1) Λεονάρδος Καραπιπέρης του Δημητρίου, 1900 (+ )
 #1771.
2) 
 Ιωάννης Καραπιπέρης του Δημητρίου, 1900
 #1604.
3) Λασκαρώ του Δημητρίου Καραπιπέρη, 1906
 #1773.
2) Διαμάντη του Νικολάου Πολέμη, 1818
 #1322.
1) Μαριγώ (Μαρία) του Αυγουστή Μαρή, 1838
 #180.
1) 
 Διαμάντη του Νικολάου Χαζάπη, 1861
 #182.
2) 
 Ασημένια του Νικολάου Χαζάπη, 1863 (+1956) (Τρισόγκα)
 #28.
3) Αντώνης Χαζάπης του Νικολάου, 1866
 #184.
4) 
 Κωσταντής Χαζάπης του Νικολάου, 1878
 #183.
5) 
 Χαρίκλεια του Νικολάου Χαζάπη, 1878
 #1020.
6) Αυγουστής Χαζάπης του Νικολάου, χ.α.
 #1381.
7) Φραεσκούλα του Νικολάου Χαζάπη,
 #1382.
3) Σταμάτιος Πολέμης του Νικολάου, 1818
 #1323.
1) Μαρούλα του Σταματίου Πολέμη, 1848
 #1347.
2) Κατίγκω του Σταματίου Πολέμη, 1850
 #1348.
3) Γιαννούλης Πολέμης του Σταματίου, 1853
 #1349.
4) Κατερίνα του Σταματίου Πολέμη, 1858
 #1350.
4) Γεώργιος Πολέμης του Νικολάου, 1826 (Λαογιώργης)
 #1324.
1) Νικόλαος Πολέμης του Γεωργίου, 1857 (+ )
 #1352.
2) Λεωνίδης Πολέμης του Γεωργίου, 1859
 #1353.
1) Γεώργιος Πολέμης του Λεωνίδη, 1902 (+1953) (Νικατής)
 #1359.
3) Σταματέλος Πολέμης του Γεωργίου, 1861 (+1863)
 #1354.
4) Μιχαήλ Πολέμης του Γεωργίου, 1865
 #1355.
5) Μαρία του Γεωργίου Πολέμη, 1869
 #1356.
6) Ειρήνη του Γεωργίου Πολέμη, 1872 (+ )
 #1357.
5) Αννέζα του Νικολάου Πολέμη, 1831
 #1325.
5) Γεώργιος Πολέμης του παπα Σταματέλου, 1793 (+μετά το 1853)
 #542.
1) Ζωίτσα του Γεωργίου Πολέμη, 1825
 #1363.
2) Αντώνιος Πολέμης του Γεωργίου, 1826
 #1364.
1) Φραέσκα του Αντωνίου Πολέμη, 1858
 #1369.
2) Μόσχα του Αντωνίου Πολέμη, 1863
 #1370.
3) Πέτρος Πολέμης του Γεωργίου, 1829
 #1365.
4) Λεονάρδος Πολέμης του Γεωργίου, 1840
 #1366.
5) Μαρία του Γεωργίου Πολέμη,
 #1367.
1) Λασκαρώ του Δημητρίου Βαλμά, 1868
 #1434.
2) Ευτυχία του Δημητρίου Βαλμά, 1872
 #2654.
1) Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897
 #1388.
2) Δημήτριος Χαρχαρός του Αντρείκου, (+ )
 #2808.
3) Κατίνα του Αντρείκου Χαρχαρού,
 #2809.
3) Ασημιώ του Δημητρίου Βαλμά,
 #2419.
1) Κωνσταντίνος Σαρρής του Ιωάννη, 1915
 #2199.
6) Ανεζιώ του παπα Σταματέλου Πολέμη,
 #543.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1