Πατέρας:   
Ελευθέριος Καρυστινός του Νικολάου, 1823  #1855.
Μητέρα:   
Μαργαρίτα,  #1856.

12345
Φλωρέζα του Ελευθερίου Καρυστινού, 1851  #1857.
1) Λεονάρδος Καρυστινός του Ιωάννη, (Ζαβολινάρδος)
 #1865.
2) Ελευθέριος Καρυστινός του Ιωάννη, 1897 (Καπίτουλας)
 #1866.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ελευθέριος Καρυστινός του Νικολάου, 1823

1855

Μαργαρίτα,

1856