Πατέρας:   
Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,  #5.

12345
Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1793  #1629.
1) Φρατζέσκα του Ιωάννη Παλαιοκρασσά, 1823
 #3376.
1) Νικολός Μυτήλιας του Μαρίνου, 1851
 #3377.
2) Αννίκα ή Αννέζα του Μαρίνου Μυτήλια, 1851
 #2823.
1) 
 Φραγκώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1872
 #2268.
1) Νικόλαος Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1893 (+ΑΠΠ)
 #2269.
2) 
 Ιωάννης Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1895
 #868.
3) 
 Ανδρέας Κουτσούκος του Νικολάου, 1900 (Σπούγιας)
 #837.
4) Μαρίνος Κουτσούκος του Λεωνίδα, (+ )
 #2270.
2) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1827
 #3594.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1848 (+1853)
 #3590.
2) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1855
 #3595.
3) Αννέζα του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1857
 #3596.
3) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1833
 #3186.
1) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1862
 #3597.
2) Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1863 (+1872)
 #3598.
3) Μαρουλιώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1866
 #3599.
4) Ορσα του Γεωργίου Παλαιοκρασσά, 1868
 #3600.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου,

5