Πατέρας:   
Νικόλαος Χαζάπης (ή Κάλης) του Μιχαήλ,  #4573.

12345
Ιωάννης Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1819  #4574.
1) Νικόλαος Χαζάπης του Ιωάννη, 1839
 #4597.
2) Αικατερίνη του Ιωάννη Χαζάπη, 1843 (+1843)
 #4598.
3) Πέτρος Χαζάπης του Ιωάννη, 1845
 #4599.
4) Βασίλειος Χαζάπης του Ιωάννη, 1848
 #4600.
5) Μαρία (Μαρουλιώ) του Ιωάννη Χαζάπη, 1853
 #4601.
6) Σταμάτης Χαζάπης του Ιωάννη, 1856
 #4602.
7) Μιχαήλ Χαζάπης του Ιωάννη, 1859 (+1861)
 #4603.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Νικόλαος Χαζάπης (ή Κάλης) του Μιχαήλ,

4573