Πατέρας:   
Ιωάννης Μυλωνάς του Σάββα,  #4154.
Μητέρα:   
Δέσποινα του Αναστασίου Τίσση, 1873 από Μ. Ασία  #4155.

12345
Αναστάσιος Μυλωνάς του Ιωάννη, 1898 από Μ. Ασία  #4156.
1) Μιχαήλ Μυλωνάς του Αναστασίου, 1931
 #4158.
1) Αναστάσιος Μυλωνάς του Μιχαήλ,
 #4162.
2) Αθανάσιος Μυλωνάς του Μιχαήλ,
 #4163.
2) Αγαθή ή Αγαθονίκη του Αναστασίου Μυλωνά, 1933
 #4159.
1) Παναγιώτης Σπουργίτης του Γεωργίου, 1961
 #4164.Καταγεγραμμένοι Πρόγονοι (όλοι) Γονείς

Ιωάννης Μυλωνάς του Σάββα,

4154

Δέσποινα του Αναστασίου Τίσση, 1873

4155