Next 
12345
Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,  #5039.
1) Δημήτριος Κόης ή Πάταλος του Ιωάννη,
 #5041.
1) Μαρία του Δημητρίου Κόη,
 #4659.
1) Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #5047.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #3714.
1) Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1769 (+1839) (Μπελαλής)
 #3715.
2) Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου,
 #3716.
3) Δημήτριος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1823
 #3735.
1) Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854
 #4214.
2) Νικόλαος Ψαρρός του Δημητρίου, 1856
 #4662.
3) Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858
 #4177.
4) Αγγελικώ του Δημητρίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858
 #3895.
4) Αντώνιος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1826
 #1184.
1) Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1855
 #6540.
2) Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1857
 #2683.
3) Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1860
 #2684.
4) Ευδοκία του Αντωνίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1864 (+1866)
 #2685.
5) Μιχαήλ Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1866 (+1868)
 #2686.
6) Μανιώ του Αντωνίου Ψαρρού, 1876
 #816.
2) Νικόλαος Κόης ή Πάταλος του Ιωάννη,
 #5042.
1) Μιχαήλ Κόης ή Πάταλος του Νικολάου, 1793 δίδυμ.
 #5049.
1) Ανδριάνα του Μιχαήλ Κόη ή Πάταλου, 1834
 #1892.
1) Πέτρος Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1854 (+ )
 #1893.
2) Φλωρέζα του Λεονάρδου Καραπιπέρη, 1856
 #1744.
3) Μιχαήλ Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1858 Πόλη
 #1894.
4) Δημήτριος Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1859
 #1895.
5) Αντώνιος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1860 (Καράμπελας)
 #1464.
6) Δημήτριος Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1864
 #1344.
7) Θεόδωρος Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1868
 #1896.
8) Νικόλαος Καραπιπέρης του Λεονάρδου, 1871 (Πάταλος)
 #1897.
2) Αικατερίνη του Μιχαήλ Κόη ή Πάταλου, 1837
 #5052.
3) Φραέσκα του Μιχαήλ Κόη ή Πάταλου, 1843
 #5053.
4) Νικόλαος Πάταλος του Μιχαήλ, 1851
 #3146.
2) Ανέζα του Νικολάου Κόη ή Πάταλου, 1793 δίδυμ.
 #5050.
3) Αντώνιος Κόης του Ιωάννη,
 #5043.