Πατέρας:   
Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου, από Μερμηγκιές  #4861.
Μητέρα:   
Αικατερίνη του Νικολάου Στεφάνου,  #4859.

1234
Δημήτριος Ρούσσος του Μιχαήλ, 1905 (+1974) (Καπούτ)  #4703.

σύζ.: Ευαγγελία του Γεωργίου Ζαννάκη, 1914 (+1964)  #4702.

1) Μαντούλα του Δημητρίου Ρούσσου, 1942
 #4862.
2) Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου, 1944
 #4864.
3) Κατίνα του Δημητρίου Ρούσσου, 1947
 #4863.

Ο γάμος του Πέτσα Νικολάου του Πέτρου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Ρούσσος του Δημητρίου,

4861

Δημήτριος Στεφάνου του Λεονάρδου, 1848

4730

Ασημίνα του Δημητρίου Μαύρου (ή Σύμπουρα), 1850

4725

Νικόλαος Στεφάνου του Δημητρίου,

4856

Θεοδώρα,

4858

Αικατερίνη του Νικολάου Στεφάνου,

4859