Πατέρας:   
Δημήτριος Κουτσούκος,  #4056.
Μητέρα:   
Διαμάντη,  #4057.

1234
Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806  #4060.

σύζ.: Ειρήνη, 1816  #4080.

1) Δημήτριος Κουτσούκος του Βασιλείου, 1837
 #3847.

σύζ.(1867): Λασκαρού του Βασιλείου Λογοθέτη, 1848  #3842.

1) Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 χ.α.
 #4085.
2) Μαριγούλα ή Μαριγώ του Δημητρίου Κουτσούκου, 1871
 #4086.

σύζ.: Γεώργιος Κοντορούσης, (Μινοκόπος)  #4088.

1) Ειρήνη του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4089.
2) Λασκαρώ του Γεωργίου Κοντορούση,
 #4090.

σύζ.: Αντώνιος Παπαδόπουλος,  #4092.

3) Πέτρος Κοντορούσης του Γεωργίου,
 #4091.
3) Νικόλαος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1874 (Λαχανάς)
 #4087.

σύζ.(1900): Αγλαΐα του Λεονάρδου Πολέμη,  #4095.

2) Πολυξένη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1837
 #4081.
3) Διαμάντη του Βασιλείου Κουτσούκου, 1838
 #2125.

σύζ.(1ος της Δ.): Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1833  #2124.

1) Χρυσή του Γεωργίου Μανδαράκα, 1868
 #2126.
2) 
 Ανδρέας Μανδαράκας του Γεωργίου, 1871
 #2048.

σύζ.(1894):

 

Τέκνη του Δημητρίου Πασχάλη, 1876 δίδυμ.  #2037.

1) Γεώργιος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1905 (Μανταράκας)
 #2083.

σύζ.(1933): Ευγένα (Ευγενία) του Νικολάου Λογοθέτη, 1909  #2087.

2) Διαμάντη του Ανδρέα Μανδαράκα, 1890 (Μάντη)
 #2084.

σύζ.(1920): Νικόλαος Ζιώτης του Μιχαήλ, 1887  #2090.

3) Δημήτριος Μανδαράκας του Ανδρέα, 1916
 #2085.

σύζ.: Καλλιόπη (Πίτσα) του Μιχαήλ Μπέη, 1920  #2091.

4) 
 Μαργιέτα του Ανδρέα Μανδαράκα, 1898
 #2086.

σύζ.(1924):

 

Νικόλαος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1893 (Ζουρίλας)  #2096.

σύζ.(2ος της Δ.): Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου,  #3921.

3) Ειρήνη του Δημοσθένη Πέτσα, 1856
 #3673.

σύζ.(1876): Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1846 (Κουσαντριγιάς)  #3664.

1) Διαμάντη του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1873
 #3674.

σύζ.(1904): Νικόλαος Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1872 (Πάγκαλος)  #3680.

2) Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1879
 #3675.

σύζ.(1914 χ.α.): Κατερίνα του Πέτρου Κυρτάτα, 1892  #3681. Πατ. #4209.

3) Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1887
 #2273.

σύζ.(1919): Μαριώ του Νικολάου Φαλαγκά, 1891  #2730.

4) 
 Δημοσθένης Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1889
 #788.

σύζ.:

 

Φλωρεντία του Λεονάρδου Μάνεση, 1895  #461.

5) Φραντζέσκα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1890
 #156.

σύζ.(1910): Ιωάννης Πολέμης του Δημητρίου, 1879 (+1952) (Ταλαράς)  #1213.

6) 
 Ευάγγελος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1894 (+ΒΠΠ)
 #620.

σύζ.(1928): Φραεσκούλα του Ηρακλή Πολέμη, 1902  #116.

7) Ανδριάνα του Ανδρέα Παλαιοκρασσά, 1896 (Κλώσσα)
 #3679.

σύζ.(1925 Χ.Α.): Σάββας Μυλωνάς του Ιωάννη, 1894 από Μ. Ασία  #3682. Πατ. #4154.

4) Βασίλειος Πέτσας του Δημοσθένη, 1857
 #3913.

σύζ.(1877): Πετρού του Λεονάρδου Μπεγλέρη, 1863  #3907.

1) Λεωνίδης Πέτσας του Βασιλείου, 1880 (προφανώς Λεονάρδος)
 #3093.

σύζ.(1911): Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1881  #3091.

2) Διαμάντη του Βασιλείου Πέτσα, 1886
 #3936.

σύζ.(1906): Αντώνιος Σαρρής του Ανδρέα, 1882  #3933.

3) Δημοσθένης Πέτσας του Βασιλείου, 1887
 #3937.

σύζ.: Αικατερίνη Κερκενέ, (Τενεδιά)  #3934.

4) Γεώργιος Πέτσας του Βασιλείου, 1889
 #2678.

σύζ.(1919): Ελένη του Στεφάνου Μπέη,  #2677.

5) 
 Μαρία του Βασιλείου Πέτσα, 1902
 #3938.

σύζ.:

 

Ευάγγελος Μπάλσης του Νικολάου, 1884  #3956.

6) Ανθούλα του Βασιλείου Πέτσα,
 #3939.

σύζ.(1923): Ιωάννης Στεφάνου του Θεοδώρου, Αποίκια  #3957.

7) Ευτυχία του Βασιλείου Πέτσα, 1905
 #621.

σύζ.(1928): Νίκος Πολέμης του Ηρακλή, 1895 (+1959) (Νίκας)  #115.

8) Πέτρος Πέτσας του Βασιλείου, 1895
 #3803.

σύζ.(1925):

 

Ειρήνη του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1904  #3798.

9) Νικόλαος Πέτσας του Βασιλείου, 1898
 #3941.
10) Ιωάννης Πέτσας του Βασιλείου, 1903 (Χοιρνός)
 #1221.

σύζ.(1931): Ειρηνούλα του Νικολάου Πολέμη, 1904 (Λούντα)  #1219.

4) Ευθαλία του Βασιλείου Κουτσούκου, 1840
 #4082.
5) Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846
 #4083.

σύζ.(1865): Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1840  #4096.

1) Ειρήνη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1865
 #4380.

σύζ.(1883): Νικόλαος Κούλουθρος του Ανδρέα,  #4382.

2) Ζωή του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1865
 #3693.

σύζ.(1889): Ιωάννης Σωτηριάδης του Γεωργίου, (Γιάγκος)  #4383.

σύζ.(1891): Ιωάννης Μαργέτης του Μιχαήλ, 1860  #3813.

1) Μαρία του Ιωάννη Μαργέτη, 1894 Αμερική
 #3814.

σύζ.: Αντώνιος Γεμενιτζόπουλος - Soter του Σωτηρίου, έζησε και απέθανε στην Αμερική  #1945.

2) Αγγελικώ του Ιωάννη Μαργέτη,
 #3815.

σύζ.: Κορρές,  #3816.

3) 
 Μιχαήλ Μαργέτης του Ιωάννη, 1908
 #3806.

σύζ.(1932):

 

Μαρούλα του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1908  #3799.

4) Ειρήνη του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6113.
5) Φραγκούλα του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6114.
6) Ανδριανή του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6115.

σύζ.(1919 χ.α.):

 

Γεώργιος Κουρτέσης του Πέτρου, 1856 (Κανακάρης)  #3678.

3) Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1877
 #3897.

σύζ.(1903): Αννεζιώ του Μιχαήλ Ζιώτη, 1880  #3896.

1) Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Βασιλείου, Πειραιά
 #4384.
2) Αγγελικώ του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1908
 #4385.

σύζ.(1930): Δημήτριος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1904 (Τρυγιστής)  #4388.

3) Φραεσκούλα του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, (+ )
 #4386.
4) Κατίνα του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1923 Πειραιά
 #4387.

σύζ.: Παναγιώτης Πουλιέζος του Δημητρίου,  #4389.

5) 
 Ιωάννης Ξηροπαΐδης του Βασιλείου, 1919
 #2068.

σύζ.: Ειρηνούλα του Νικολάου Πασχάλη, 1930 (+2017)  #2067.

4) Κατίνα του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1880
 #3738.

σύζ.(1901): Λεωνίδας Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1869 (Λούβανος)  #3736.

1) Φραγκούλα του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1900 (Μπαρέζα)
 #1581.

σύζ.(1924): Αντώνιος Στεφάνου του Νικολάου, 1893 (Μπαρμπάκης)  #1579.

2) Αρετή του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1903
 #3739.

σύζ.(1926): Ευάγγελος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1898  #3744.

3) Μιχαήλ Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1906 Πειραιά
 #3740.
4) Γιάννης Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1916
 #3743.
5) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1918
 #3260.

σύζ.(1940): Κατίνα του Αριστείδη Παλαιοκρασσά, 1920  #3259.

6) Διαμάντη του Λεωνίδα Κυρτάτα,
 #3741.
7) Μόσχα του Λεωνίδα Κυρτάτα,
 #3742.
5) Γεώργιος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1886
 #1305.

σύζ.(1916): Σεβαστή του Περικλή Πολέμη, 1894  #1295.

1) Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Γεωργίου, Πειραιά
 #2638.
2) Περικλής Ξηροπαΐδης του Γεωργίου, Η.Π.Α.
 #2639.
3) Μαριώ του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1920
 #2640.

σύζ.: Προκόπης Γκιόκας του Νικολάου και της Γαρυφαλλιάς, 1918 από Πειραιά  #2642.

4) Γιάννης Ξηροπαΐδης του Γεωργίου, (Τσιρόγιαννος) Πειραιά
 #2641.
5) Κούλα του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1925
 #920.

σύζ.(1ος του Ε.):

 

Ευάγγελος Πολέμης του Λεωνίδα, 1926  #912.

6) 
 Πολυξένη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1873
 #4381.

σύζ.(1898): Κλεάνθης Μαυρόπουλος, από Πόλη  #4395.

1) Αικατερίνη (Κατίνα) του Κλεάνθη Μαυροπούλου, πρωτογέννητη, χωρίς παιδιά.
 #4396.
2) Ιωάννης Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, (Γιάννος) Εχει ένα γιο και μία κόρη
 #4397.
3) Δημήτρης (Μήτσος) Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, χ.α.
 #4398.
4) Αννα του Κλεάνθη Μαυροπούλου,
 #4399.

σύζ.: Μιχάλης Νούσης,  #4402.

5) Φραντζέσκα (Κούλα) του Κλεάνθη Μαυροπούλου,
 #4400.
6) Μιχαήλ Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, Εχει 2 γιους και 2 κόρες
 #4401.
6) Ιωάννης Κουτσούκος του Βασιλείου, 1847
 #4084.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057