Πατέρας:   
 Ευάγγελος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1921  #2491.
Μητέρα:   
Ελένη Σπανοπούλου, 1933  #2506.

1234
Μαρία του Ευαγγέλου Μπουκουβάλα, 1961  #2274.

σύζ.: Γιάννης Κουτσούκος του Λεωνίδα, 1959  #49.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1854

 

2004

Ειρήνη (Ερηνιώ) του Δημητρίου Δουλμπέρη, 1863

3054

Αντώνιος Μπουκουβάλας του Νικολάου, 1884

 

2466

Χρήστος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1858

2239

Μαρία (Μαριώ) του Δημητρίου Κουτσούκου, 1868

2205

Εριφίλη του Χρήστου Μπεγλέρη,

2458

Ευάγγελος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1921

 

2491

Αθανάσιος Σπανόπουλος,

2680

Θεόδωρος Μπέης του Γεωργίου, 1868

221

Ερηνιώ του Πέτρου Κυρτάτα, 1881

2361

Μαριγούλα του Θεοδώρου Μπέη,

2257

Ελένη Σπανοπούλου, 1933

2506