Πατέρας:   
Λεονάρδος Βολτής,  #4511.

1234
Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,  #4512.
1) Λεονάρδος Βολτής του Δημητρίου, 1774
 #4514.
1) Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,
 #4516.

σύζ.: Μαρία, 1803  #4517.

1) Μαρούλα του Δημητρίου Βολτή, 1830
 #4518.

σύζ.: Νικόλαος Φαλαγκάς του Ιωάννη, 1827  #4523.

2) Αννέζα του Δημητρίου Βολτή, 1836
 #4519.

σύζ.: Νικόλαος Μπατής,  #4524.

3) Γεώργιος Βολτής του Δημητρίου, 1838
 #4520.
4) Λεονάρδος Βολτής του Δημητρίου, 1844
 #4521.
5) Μιχαήλ Βολτής του Δημητρίου, 1846
 #4522.
2) Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου,
 #4515.
1) Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806
 #4527.

σύζ.: Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813  #4529.

1) Νικόλαος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1834 (+1860)
 #4575.
2) Γεώργιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1836
 #4576.

σύζ.(1876): Μαριγώ του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1847  #4581.

3) Νικόλαος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838 (+1843)
 #4577.
4) Μαρούλα του Μιχαήλ Χαζάπη, 1838
 #3795.

σύζ.(1859): Γεώργιος Γιαννούλας του Δημητρίου, 1833  #4588.

σύζ.(1862):

 

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1838 (Μπουλουμέτης)  #3783.

5) Βασίλειος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838
 #4578.

σύζ.(1865): Αντριάνα του Νικολάου Λάβδα, από Στραπουργιές  #4590.

6) Αντώνιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1843
 #4579.
7) Ανδρέας Χαζάπης του Μιχαήλ, 1846 (+ )
 #4580.
2) Λεονάρδος Βολτής του Ανδρέα, 1808
 #4528.

σύζ.: Ανέζα, 1816  #4530.

1) Ειρήνη του Λεονάρδου Βολτή, 1842
 #4531.
2) Φλωρέζα του Λεονάρδου Βολτή, 1843
 #4532.
3) 
 Αθηνά του Λεονάρδου Βολτή, 1846
 #1937.

σύζ.:

 

Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1841  #1930.

σύζ.(χ.α.): Ανέζα, 1813  #4533.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511