Πατέρας:   
Ευάγγελος Γαλανός του Στεφάνου, 1931 γεν. εις Πειραιά  #2826.
Μητέρα:   
Μαργαρώ του Κωνσταντίνου Σαμιωτάκη, 1941  #2817.

1234
Στέφανος Γαλανός του Ευαγγέλου, 1960 (+2006)  #787.

σύζ.: Κατερίνα του Διαμαντή Φαλαγγά, 1967  #335.

1) Διαμαντίνα του Στεφάνου Γαλανού, 1988
 #336.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Στέφανος Γαλανός του Νικολάου και της Αικατερίνης, 1896

2810

Αντρείκος Χαρχαρός του Δημητρίου, 1862

2657

Ευτυχία του Δημητρίου Βαλμά, 1872

2654

Αννεζιώ του Αντρείκου Χαρχαρού, 1897

1388

Ευάγγελος Γαλανός του Στεφάνου, 1931

2826

Κωνσταντίνος Σαμιωτάκης του Γεωργίου και της Ολυμπίας, 1912

2836

Γεώργιος (Ζαβόψαρος) Φακής,

652

Ουρανία του Δημητρίου Μπέη,

651

Ειρήνη (Λουλού) του Γεωργίου Φακή, 1909

2831

Μαργαρώ του Κωνσταντίνου Σαμιωτάκη, 1941

2817