1234
Μαρία του Αλεξάνδρου Μιχαλοπούλου, 1948 από Πειραιά  #4458.

σύζ.: Γεώργιος Κατσίκης του Βασιλείου, 1935  #4448.

1) Χριστίνα του Γεωργίου Κατσίκη, 1975
 #6195.
2) Βασίλειος του Γεωργίου, 1976
 #6196.

Η πρώτη εκδρομή του Συνδέσμου Στενιωτών Ανδρου (άνοιξη του 1984)