Πατέρας:   
Δημήτριος Βλάμης, από Απροβάτου  #6107.
Μητέρα:   
Ειρήνη,  #6108.

1234
Κωνσταντίνος Βλάμης του Δημητρίου και της Ειρήνης, 1912 από Απροβάτου  #4192.

σύζ.(1939): Αγγελικώ του Μιχαήλ Χαρχαρού, 1913  #4182.

1) Ερηνούλα του Κωνσταντίνου Βλάμη, 1939
 #4193.

σύζ.: Αντώνης Μώρος του Ιωάννη, 1934  #4195.

1) Κωνσταντίνος Μώρος του Αντώνη, 1963
 #4196.
2) Αγγελική του Αντώνη Μώρου, 1973
 #4197.

σύζ.: Νίκος Βολίκας του Πέτρου,  #5099.

1) Πέτρος του Νικολάου Βολίκα,
 #5125.
2) Αντώνης του Νικολάου Βολίκα,
 #5126.
2) Δημήτριος Βλάμης του Κωνσταντίνου, 1947
 #4194.

σύζ.: Σοφία του Αγαμέμνωνος Γλυνού, 1949  #4198.

1) Αθηνά του Δημητρίου Βλάμη, 1971
 #6163.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Δημήτριος Βλάμης,

6107

Ειρήνη,

6108