Πατέρας:   
Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,  #4331.
Μητέρα:   
Ειρηνούλα του Βασιλείου Κοντοσταύλου,  #4342.

1234
Ασπασία του Νικολάου Τσατσόμοιρου,  #2649.

σύζ.:

 

Νικόλαος Βαλμάς του Λεωνίδα,  #2648.

1) Λεωνίδας Βαλμάς του Νικολάου,
 #2650.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,

3362

Αικατερίνη,

3363

Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Νικολάου, 1852

3361

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1829

1613

Βιολαντώ (Βιολάντη) του Γεωργίου Μπέη, 1838

 

3297

Διαμάντω του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1863

3301

Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,

4331

Μιχαήλ Κοντόσταυλος του Αντωνίου,

4687

Νικόλαος Ραπτάκης του Αντωνίου, 1823

4679

Λασκαρού, 1838

4680

Ασπασία του Νικολάου Ραπτάκη, 1858

4681

Ειρηνούλα του Βασιλείου Κοντοσταύλου,

4342