Πατέρας:   
Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,  #4512.

1234
Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου,  #4515.
1) Αννέζα του Ανδρέα Βολτή, 1806
 #4527.

σύζ.: Μιχαήλ Χαζάπης (ή Κάλης) του Νικολάου, 1813  #4529.

1) Νικόλαος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1834 (+1860)
 #4575.
2) Γεώργιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1836
 #4576.

σύζ.(1876): Μαριγώ του Περάκη Σέλα ή Σιγάλα, 1847  #4581.

1) Περάκης Χαζάπης του Γεωργίου, 1877
 #616.

σύζ.(1906): Ασημίνα του Αντωνίου Πολέμη, 1884  #696. Πατ. #683.

2) Διαμάντη του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4582.

σύζ.(1903): Γεώργιος Ζαννάκης του Νικολάου, 1877 (Χρούσης)  #4585.

3) Αννα του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4583.

σύζ.(1922): Νικόλαος Μέλης του Γεωργίου, από Απατούρια  #4586.

4) Ορσα του Γεωργίου Χαζάπη,
 #4584.

σύζ.: - Παναγιωτόπουλος,  #4587.

3) Νικόλαος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838 (+1843)
 #4577.
4) Μαρούλα του Μιχαήλ Χαζάπη, 1838
 #3795.

σύζ.(1859): Γεώργιος Γιαννούλας του Δημητρίου, 1833  #4588.

1) Μιχαήλ Γιαννούλας του Γεωργίου, 1861 (+1862)
 #4589.

σύζ.(1862):

 

Νικόλαος Μπουλμέτης του Ιωάννη, 1838 (Μπουλουμέτης)  #3783.

2) 
 Ανέζα ή Ανεζιώ του Νικολάου Μπουλμέτη, 1863
 #2542.

σύζ.(1885):

 

Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου, 1858 (Λιλιδώρης)  #2536.

3) Ειρήνη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1872
 #371.

σύζ.: Πέτρος Στεφάνου του Αντωνίου, 1866  #370.

4) Ιωάννης Μπουλμέτης του Νικολάου, 1876 (Λαέρτης)
 #3796.

σύζ.(1900): Μαριώ του Νικολάου Ζαννάκη,  #3797.

5) Διαμάντη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1882
 #3551.

σύζ.(1905): Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1882  #3547.

5) Βασίλειος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1838
 #4578.

σύζ.(1865): Αντριάνα του Νικολάου Λάβδα, από Στραπουργιές  #4590.

1) Ασημίνα του Βασιλείου Χαζάπη,
 #4591.

σύζ.(1892): Νικόλαος Μπόνης του Γεωργίου,  #4592.

6) Αντώνιος Χαζάπης του Μιχαήλ, 1843
 #4579.
7) Ανδρέας Χαζάπης του Μιχαήλ, 1846 (+ )
 #4580.
2) Λεονάρδος Βολτής του Ανδρέα, 1808
 #4528.

σύζ.: Ανέζα, 1816  #4530.

1) Ειρήνη του Λεονάρδου Βολτή, 1842
 #4531.
2) Φλωρέζα του Λεονάρδου Βολτή, 1843
 #4532.
3) 
 Αθηνά του Λεονάρδου Βολτή, 1846
 #1937.

σύζ.:

 

Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1841  #1930.

1) 
 Ασημένια του Νικολάου Φαλαγκά, 1866
 #1938.

σύζ.: Σωτήριος Γεμενιτζόπουλος του Αντωνίου,  #1944.

2) Αννίκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1875
 #1939.

σύζ.(1893): Ηρακλής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1867 (+

)  #1953.
3) Θεοδόσιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1875 χ.α.
 #1940.
4) Λεωνίδας Φαλαγκάς του Νικολάου, 1878 (Μπουλντούς)
 #1941.

σύζ.(1906): Ειρήνη του Γεωργίου Κουρτέση, (Κανακάραινα)  #1954.

5) 
 Δημοσθένης Φαλαγκάς του Νικολάου, 1880 (+1942) (Μωμός)
 #1942.

σύζ.(1910 τεκνοθ. Νικ. Σύμπ.):

 

Μαριγούλα του Αντωνίου Σύμπουρα,  #1958.

6) Πολυξένη του Νικολάου Φαλαγκά,
 #1943.

σύζ.(χ.α.): Ανέζα, 1813  #4533.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Λεονάρδος Βολτής,

4511

Δημήτριος Βολτής του Λεονάρδου,

4512