Πατέρας:   
Νικόλαος Μπεγλέρης του Αντωνίου, 1946  #2513.
Μητέρα:   
Αρετή του Χρήστου Κουρτέση, 1957  #2511.

1234
Αντώνης Μπεγλέρης του Νικολάου,  #1151.

σύζ.(2006): Ιωάννα του Ελευθερίου Πολέμη,  #1150.

1) Αντιγόνη του Αντωνίου Μπεγλέρη, 2011
 #2516.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Μπεγλέρης του Λεονάρδου, 1866

3908

Διαμάντω του Αντωνίου Μπαφαλούκου, 1871

3914

Αντώνιος Μπεγλέρης του Νικολάου, 1905

3223

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1863

 

3212

Κατίγκω του Γεωργίου Σαρρή, 1864

 

3213

Ελένη του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1907

3218

Νικόλαος Μπεγλέρης του Αντωνίου, 1946

2513

Κωνσταντίνος Κουρτέσης του Παναγιώτη, 1882

2467

Ανδριάνα του Χρήστου Μπεγλέρη, 1890

 

2459

Χρήστος Κουρτέσης του Κωνσταντίνου, 1923

 

2509

Ευάγγελος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1898

3744

Αρετή του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1903

3739

Κατίνα του Ευαγγέλου Θεοδωράκη, 1931

2510

Αρετή του Χρήστου Κουρτέση, 1957

2511