1234
Αρετή του Κων/νου Λορέντζου, 1911  #2158.

σύζ.(1931):

 

π. Νικόλαος Καλογήρου του Κωνσταντίνου και της Φλώρας, 1907 (+1982, 14 Μαΐου) από Σίφνο  #2157.

1) Ευάγγελος Καλογήρου του π. Νικόλα, 1938
 #2159.

σύζ.(1964): Μαρία του Νικολάου Μανδαράκα, 1941  #2160.

1) Νικόλαος Καλογήρου του Ευαγγέλου, 1965
 #2161.

σύζ.: Ελένη,  #5558.

1) Ευαγγελία του Νικολάου Καλογήρου,
 #5559.
2) Ιωάννης Καλογήρου του Ευαγγέλου, 1969
 #2162.
2) 
 Κατίνα του π. Νικολάου Καλογήρου, 1940
 #1882.

σύζ.(1957):

 

Επαμεινώνδας Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1933  #1883.

1) Ανδριάνα του Επαμεινώνδα Παλαιοκρασσά, 1958
 #1884.

σύζ.: Γιάννης Γκαρώνης,  #1885.

3) 
 Κώστας Καλογήρου του π. Νικολάου, 1944
 #2061.

σύζ.(1969): Μαρία του Γεωργίου Μαλταμπέ, 1946  #2060.

1) Νικόλαος Καλογήρου του Κωνσταντίνου,
 #2155.

σύζ.: Ευφημία (Έφη) της Αθηνάς,  #4889.

1) Γεώργιος Καλογήρου του Νικολάου,
 #5331.
2) Κωνσταντίνα του Νικολάου Καλογήρου,
 #5332.
2) Γεώργιος Καλογήρου του Κωνσταντίνου,
 #2156.

Ο γάμος του Καλογήρου Βαγγέλη του παπαΝικόλα