Πατέρας:   
Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,  #5039.
Μητέρα:   
Ανέζα,  #5040.

1234
Δημήτριος Κόης ή Πάταλος του Ιωάννη,  #5041.

σύζ.: Ειρήνη,  #5044.

1) Μαρία του Δημητρίου Κόη,
 #4659.

σύζ.(1ος της Μ.): Δημήτριος Κυρτάτας του Γκίκα,  #5046.

1) Μιχαήλ Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #5047.
2) Νικόλαος Κυρτάτας του Δημητρίου,
 #3714.
1) Ιωάννης Κυρτάτας του Νικολάου, 1769 (+1839) (Μπελαλής)
 #3715.

σύζ.: Ανέζα, 1777 (+1835, 4 Ιουλίου

)  #3717.
2) Δημήτριος Κυρτάτας του Νικολάου,
 #3716.

σύζ.(2ος της Μ. 1838): Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Ιωάννη, 1784  #4658.

3) Δημήτριος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1823
 #3735.

σύζ.: Αικατερίνη του Νικολάου Κυρτάτα, 1829  #3731.

1) Μαριγώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1854
 #4214.

σύζ.(1872): Πέτρος Κυρτάτας του Αντωνίου, 1848  #4209.

2) Νικόλαος Ψαρρός του Δημητρίου, 1856
 #4662.
3) Ερηνιώ του Δημητρίου Ψαρρού, 1858
 #4177.

σύζ.(1894): Μιχαήλ Χαρχαρός του Ιωάννη, 1866 (Κολησομύτης)  #4176.

4) Αγγελικώ του Δημητρίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1858
 #3895.

σύζ.(1880): Μιχαήλ Ζιώτης του Νικολάου, 1854  #3892.

4) Αντώνιος Αξιώτης ή Ψαρρός του Νικολάου, 1826
 #1184.

σύζ.(1ος του Α.): Μαρούλα, 1837  #6539.

1) Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1855
 #6540.
2) Ιωάννης Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1857
 #2683.
3) Νικόλαος Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1860
 #2684.

σύζ.(1900): Μαρουλιώ Κοκκίνου, από τα Λειβάδια  #2688.

σύζ.(2ος του Α. 1862): Αννέζα του Μιχαήλ Πολέμη, 1837  #1168.

4) Ευδοκία του Αντωνίου Αξιώτη ή Ψαρρού, 1864 (+1866)
 #2685.
5) Μιχαήλ Αξιώτης ή Ψαρρός του Αντωνίου, 1866 (+1868)
 #2686.

σύζ.(3ος του Α.): Κατερίνα,  #2687.

6) Μανιώ του Αντωνίου Ψαρρού, 1876
 #816.

σύζ.(1895): Μαθιός Δαγιάσης του Λεονάρδου, 1868  #734.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Ιωάννης Κόης (μετέπειτα Πάταλος) του Δημητρίου,

5039

Ανέζα,

5040