1234
Νικόλαος Σταμάτης, από Απρόβατον  #6136.

σύζ.: Ευανθία, από Απρόβατον  #6137.

1) Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1916
 #715.

σύζ.(1943): Μαριγούλα του Γάσπαρη Πολέμη, 1916

 #704.
1) Νικόλαος Σταμάτης του Αντωνίου, 1945
 #716.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Ζέρβα, 1949 από Μαρμάρι  #814.

1) Αντώνιος Σταμάτης του Νικολάου, 1973
 #6178.
2) Περάκης Σταμάτης του Αντωνίου, 1947
 #717.
3) Γάσπαρης Σταμάτης του Αντωνίου, 1949
 #718.
2) Δημήτριος Σταμάτης του Νικολάου,
 #6513.
1) Ζωή του Δημητρίου Σταμάτη, 1949 από Απροβάτου
 #4774.

σύζ.: Αργύρης Αντώνογλου του Ιωάννη, 1940  #4769.

1) Μαρία του Αργύρη Αντώνογλου, 1969
 #5242.
2) Ιωάννα του Αργύρη Αντώνογλου, 1975
 #5554.
3) Κατίνα του Νικολάου Σταμάτη, 1926
 #6514.

σύζ.: Χριστόφορος Βλάμης του Αντωνίου, 1916  #6515.

1) Αντώνιος Βλάμης του Χριστοφόρου, 1953
 #6516.
4) 
 Κωνσταντίνος Σταμάτης του Νικολάου, 1928
 #3821.

σύζ.: Ζωή του Μιχαήλ Μαργέτη, 1936  #3818.

1) Νικόλαος Σταμάτης του Κωνσταντίνου, 1957
 #3822.

σύζ.: Μαρία του Νικολάου Κρίτη, 1954 από Κουμανή  #6187.

2) Μιχαήλ Σταμάτης του Κωνσταντίνου, 1962
 #3823.