Πατέρας:   
Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931 από Βουρκωτή  #4881.
Μητέρα:   
Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945  #4880.

1234
Ανδριανή του Σπύρου Στεφάνου, 1966  #4882.

σύζ.: Λεωνίδας Ζαννάκης του Μιχαήλ, 1961  #4714.

1) Μιχάλης Ζανάκης του Λεωνίδα,
 #4860.
2) Σπυριδούλα του Λεωνίδα Ζανάκη,
 #4883.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Λεωνίδας Στεφάνου του Νικολάου και της Αννέζας, 1894

6142

Ευτυχία του Θεοδώρου Μαργέτη, 1898

6143

Σπύρος Στεφάνου του Λεωνίδα, 1931

4881

Ιωάννης Μανδαράκας,

6175

Αργυρώ,

6176

Αριστείδης Μανδαράκας του Ιωάννη, 1905

3836

Λεωνίδης Πέτσας του Βασιλείου, 1880

3093

Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1881

3091

Ανδριάνα του Λεωνίδα Πέτσα, 1912

3094

Μαρία (Μαράκι) του Αριστείδη Μανδαράκα, 1945

4880