Πατέρας:   
Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886  #4623.
Μητέρα:   
Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,  #4830.

1234
Γεώργιος Κολυδάς του Θεοδώρου, 1924  #4616.

σύζ.(1948): Κατίνα του Αντωνίου Βιδάλη, 1927  #4614.

1) Αναστάσιος (Τάσος) Κολυδάς του Γεωργίου, 1949
 #4843.

σύζ.: Χριστίνα του Νικολάου Γάσπαρη, 1959 από Συνετί  #4845.

1) Μαργαρίτα του Αναστασίου Κολυδά, 1978
 #6189.
2) Γεώργιος Κολυδάς του Αναστασίου,
 #6190.
2) Βασιλική του Γεωργίου Κολυδά, 1954
 #752.

σύζ.: Κωνσταντίνος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1939  #742.

1) Κατερίνα του Κωνσταντίνου Δαγιάση, 1971
 #753.

σύζ.: Δημοσθένης Μαργέτης του Μιχάλη, 1962  #755.

1) Μιχάλης Μαργέτης του Δημοσθένη,
 #756.
2) Βασιλική του Δημοσθένη Μαργέτη,
 #757.
2) Αντώνης Δαγιάσης του Κωνσταντίνου,
 #754.
3) Ελένη του Γεωργίου Κολυδά, 1959
 #4844.

σύζ.: Γεώργιος Γάτσος,  #4846.


Τα αγόρια του Δημοτικού


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Μιχαήλ Κολυδάς του Ιωάννη,

4819

Ασημίνα του Θεοδώρου Λιοπύρου,

4820

Θεόδωρος Κολυδάς του Μιχαήλ, 1886

4623

Ελένη του Δημητρίου Κωνσταντίνου,

4830