Πατέρας:   
Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,  #4.

1234
Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1793 (Καραγιώργης)  #3381.

σύζ.: Φρατζέσκα, 1803  #3383.

1) Μαρία του Γεωργίου Φαλαγκά, 1825
 #2815.

σύζ.: Ανδρέας Κουτσούκος του Νικολάου, 1819  #2814.

1) Νικόλαος Κουτσούκος του Ανδρέα, 1843 (Σπούγιας)
 #2816.

σύζ.(1868): Αννίκα ή Αννέζα του Μαρίνου Μυτήλια, 1851  #2823.

1) 
 Φραγκώ του Νικολάου Κουτσούκου, 1872
 #2268.

σύζ.(1892):

 

Λεωνίδας Κουτσούκος του Νικολάου,  #2255.

2) Γεώργιος Κουτσούκος του Ανδρέα, 1845
 #950.

σύζ.(1881): Ανέζα του Νικολάου Πολέμη, 1853  #687.

1) Ανδρέας Κουτσούκος του Γεωργίου,
 #2812.
2) Μαρία του Γεωργίου Κουτσούκου,
 #2813.
3) Μαρουλιώ του Ανδρέα Κουτσούκου, 1849
 #2774.

σύζ.(1869): Δημήτριος Χαζάπης του Ιωάννη, 1846 (Πίσσας)  #2773.

1) Μαρία του Δημητρίου Χαζάπη, 1871
 #2921.
2) 
 Γεώργιος Χαζάπης του Δημητρίου, 1877 (+1962) (Μπεγιώγης)
 #2922.

σύζ.(1908): Λουλία του Νικολάου Φαλαγκά, 1874  #2929.

σύζ.(1940):

 

Καλλιόπη Κουτέλη, 1905 (+2000) από Μεσαθούρι  #2930.

3) Αντρίκος Χαζάπης του Δημητρίου, 1879
 #2923.
4) Αντώνιος Χαζάπης του Δημητρίου, 1882
 #2924.

σύζ.: Φρατζεσκούλα του Αντωνίου Μπέη, 1871  #2933.

5) Λεωνίδης Χαζάπης του Δημητρίου, 1889
 #2925.
6) Νικόλαος Χαζάπης του Δημητρίου, 1890
 #2926.
7) Ιωάννης Χαζάπης του Δημητρίου, 1898
 #2927.
8) Ευτυχία του Δημητρίου Χαζάπη, (Κουκούλα)
 #2414.

σύζ.(1ος της Ε. 1906 χ.α.): Αντώνιος Σαρρής του Βασιλείου,  #2412.

σύζ.(2ος της Ε. χ.α.): Ιωάννης Γκίνης,  #2415.

σύζ.(3ος της Ε. χ.α.): Δημήτριος Μωραϊτάκης, από Χώρα  #2416.

9) Ερηνιώ του Δημητρίου Χαζάπη,
 #2928.
4) Φραέσκα του Ανδρέα Κουτσούκου, 1851
 #2818.
5) Διαμάντη (Μάντω) του Ανδρέα Κουτσούκου, 1853
 #2819.

σύζ.(1881): Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1854 (Πλούπας)  #2825.

1) Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1882
 #3547.

σύζ.(1905): Διαμάντη του Νικολάου Μπουλμέτη, 1882  #3551.

2) Ανδρέας Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1885 (+ )
 #3548.
3) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1887 (Σικολός)
 #3549.

σύζ.(χ.α.): Ελένη του Κυριάκου Κολίτσα,  #3566. Πατ. #2772.

4) Γεράσιμος Παλαιοκρασσάς του Γιαννούλη, 1893
 #3550.
6) Ειρήνη του Ανδρέα Κουτσούκου, 1853
 #2820.
7) Καλλιόπη του Ανδρέα Κουτσούκου, 1862
 #2821.
8) Αθηνά του Ανδρέα Κουτσούκου, 1864
 #2822.
2) Ειρήνη του Γεωργίου Φαλαγκά, 1828
 #1624.

σύζ.(1850 χ.α.):

 

Μιχαήλ Μάνεσης του Γιαννούλη, 1825  #1642.

σύζ.(1846 χ.α.): Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1825  #1618. Πατ. #1616.

3) Αικατερίνη του Γεωργίου Φαλαγκά, 1838
 #3384.

σύζ.(1859): (Κυρτάτας) Ιωάννης Δελαρόκας του Σταματίου, 1835  #3388.

1) Ειρήνη του Ιωάννη Δελαρόκα, 1860
 #3389.

σύζ.(1889): Τηλέμαχος Κυρτάτας του Ζαννή, 1858  #3393. Πατ. #1662.

2) Κωνσταντίνος Δελαρόκας του Ιωάννη, 1863
 #3390.

σύζ.(1889): Αικατερίνη του Νικολάου Τριγώνη,  #3392.

3) Σταμάτιος Δελαρόκας του Ιωάννη, 1869
 #3391.
4) Ζάννα του Γεωργίου Φαλαγκά, 1841
 #3385.

σύζ.(1860): Δημήτριος Δουλμπέρης του Ζαννή, 1835  #3394.

1) Ζαννής Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1860
 #3395.
2) Γεώργιος Δουλμπέρης του Δημητρίου, 1862
 #3396.
5) Λεονάρδος Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1841
 #3386.

σύζ.(1869): Ειρήνη του Ζ. Λέκκα,  #3397.

6) Νικόλαος Φαλαγκάς του Γεωργίου, 1841
 #2878.

σύζ.(1869): Φρατζέσκα του Σταματέλου Κυρτάτα, 1847  #2871.

1) Γεώργιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1869
 #3398.
2) Σταμάτιος Φαλαγκάς του Νικολάου, 1872
 #3399.
3) Διαμάντη του Νικολάου Φαλαγκά, (+ )
 #3400.

σύζ.(1906):

 

Δημήτριος Κυρτάτας του Πέτρου, 1876 (Μητραλάκος)  #3402.

1) Πέτρος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1907
 #3750.

σύζ.(1934): Μαρία του Ιωάννη Κυρτάτα, 1912 (Καρή)  #3749.

2) Νίκος Κυρτάτας του Δημητρίου, 1912
 #841.

σύζ.:

 

Μίνα του Δημοσθένη Παλαιοκρασσά, 1923 (+2017)  #467.

3) Κούλα του Δημητρίου Κυρτάτα,
 #4217.

σύζ.: Νικόλαος Λάϊος,  #4219.

4) Αντώνης Κυρτάτας του Δημητρίου, (+ )
 #4218.
4) Κοραλία του Νικολάου Φαλαγκά,
 #3401.
7) Αννέζα του Γεωργίου Φαλαγκά, 1846
 #3387.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Νικόλαος (Τρίχης) Φαλαγκάς του Γεωργίου,

4