Πατέρας:   
Θεόφιλος Κοραχάης του Αντωνίου, 1782 (+1842, Μάιος)  #4498.
Μητέρα:   
Αικατερίνη, 1783  #4499.

1234
Νικόλαος Κοραχάης του Θεοφίλου, 1818  #3657.

σύζ.(1841): Λασκαρού του Ιωάννη Παλαιοκρασσα,  #3656.

1) Λεονάρδος Κοραχάης του Νικολάου, 1843
 #4500.

σύζ.(1873): Φρατζέσκα του Αντωνίου Χριστοδούλου, 1849  #4510. Πατ. #4983.

2) Ιωάννης Κοραχάης του Νικολάου, 1843
 #4501.
3) Μαργαρώ του Νικολάου Κοραχάη, 1847
 #4502.
4) Κατερίνα του Νικολάου Κοραχάη, 1850
 #4503.
5) Φρατζέσκα του Νικολάου Κοραχάη, 1852
 #4504.
6) Αντώνιος Κοραχάης του Νικολάου, 1855
 #4505.
7) Ιωάννης Κοραχάης του Νικολάου, 1859 (+1864)
 #4506.
8) Θεόφιλος Κοραχάης του Νικολάου, 1861
 #4507.
9) Ιωάννης Κοραχάης του Νικολάου, 1864
 #4508.
10) Λεωνίδας Κοραχάης του Νικολάου, 1865
 #4509.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Θεόφιλος Κοραχάης του Αντωνίου, 1782 (+1842, Μάιος)

4498

Αικατερίνη, 1783

4499