Πατέρας:   
Νικόλαος Χαρχαρός του Ηρακλή, 1903  #2431.
Μητέρα:   
Μόσχα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1913  #2428.

1234
Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1946  #2023.

σύζ.: Ανδριανή του Αλεξάνδρου Φαλαγκά, 1960  #2021.

1) Σέμη του Ιωάννη Χαρχαρού,
 #2445.

1957, Εθνική γιορτή 25ης Μαρτίου


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1833

4171

Μαρούλα του Θεοδώρου Μπαφαλούκου, 1838

4173

Ηρακλής Χαρχαρός του Ιωάννη, 1867

1953

Νικόλαος του Θεοδοσίου (Κοκράνης) Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1841

 

1930

Αθηνά του Λεονάρδου Βολτή, 1846

 

1937

Αννίκα του Νικολάου Φαλαγκά, 1875

1939

Νικόλαος Χαρχαρός του Ηρακλή, 1903

2431

Θεοδόσιος Τζουμέζης του Δημητρίου, 1850

3055

Φρατζέσκα του Αντωνίου Μπουκουβάλα, 1855

3049

Δημήτριος Τζουμέζης του Θεοδοσίου, 1878 (+1953)

1268

Λεωνίδας Πολέμης του Νικολάου, 1851

1206

Μόσχα του Νικολάου Κουτσούκου, 1856

1238

Μαριγούλα του Λεωνίδα Πολέμη, 1885

1242

Μόσχα του Δημητρίου Τζουμέζη, 1913

2428