Πατέρας:   
Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης,  #2783.

1234
Ιωάννης Καραπιπέρης του Λεονάρδου,  #4273.
1) Αντώνιος Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1819
 #4276.

σύζ.(1836): Σοφία του Γεωργίου Κάρτζιου,  #4285.

1) Μοσκού του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1836
 #4278.

σύζ.(1850): Δημήτριος Βολτής του Ανδρέα, 1829  #4286.

1) Σοφία του Δημητρίου Βολτή, 1855
 #4546.
2) Ανδρέας Βολτής του Δημητρίου, 1858
 #4547.
3) Αντώνιος Βολτής του Δημητρίου, 1865
 #4548.
4) Ευστάθιος Βολτής του Δημητρίου, 1867
 #4549.
2) Ιωάννης Καραπιπέρης του Αντωνίου, 1838
 #4279.
3) Ανδριάνα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1841
 #4280.
4) Λεωνίδας Καραπιπέρης του Αντωνίου, 1844 (+1849)
 #4281.
5) Κυριακούλα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1845
 #4282.
6) Φρατζέσκα του Αντωνίου Καραπιπέρη, 1849
 #4283.
7) Λεωνίδης Καραπιπέρης του Αντωνίου, 1854
 #4284.
2) Γεώργιος Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1823
 #3118.

σύζ.(1847): Μαρία του Αντωνίου Χαλά, 1833  #3115.

1) Ιωάννης Καραπιπέρης του Γεωργίου, 1849
 #4287.
2) Αντώνιος Καραπιπέρης του Γεωργίου, 1853
 #4288.
3) Ανδριάνα του Γεωργίου Καραπιπέρη, 1856
 #3090.

σύζ.(1884): Μιχαήλ Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1852  #3084.

1) Μαριώ του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά, 1881
 #3091.

σύζ.(1911): Λεωνίδης Πέτσας του Βασιλείου, 1880 (προφανώς Λεονάρδος)  #3093.

2) Ειρήνη του Μιχαήλ Παλαιοκρασσά,
 #3092.

σύζ.(χ.α.): Ιωάννης Ζαννάκης του Νικολάου, 1881 (Γιαννιός)  #3096. Πατ. #4698.

4) Ιωάννης Κατάκαλος ή Καραπιπέρης του Γεωργίου, 1862
 #4289.
5) Ευαγγελιώ του Γεωργίου Καραπιπέρη, 1866 (+1867)
 #4290.

σύζ.(1ος της Ε.): Ειρήνη του Γεωργίου Σύμπουρα, 1822  #4277.

3) Λεωνίδας Καραπιπέρης του Ιωάννη, 1838
 #4266.

σύζ.(1866): Αθηνά του Γεωργίου Μπέη, 1843 (Κουτσή)  #4256.

1) Ουρανία του Λεωνίδα Καραπιπέρη, 1868 (+1868)
 #4291.
4) Αγγελική του Ιωάννη Καραπιπέρη,
 #3546.

σύζ.(1868): Ιωάννης Παλαιοκρασσάς του Μιχαήλ, 1847  #3543. Πατ. #3539.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Γονείς

Λεονάρδος Κατάκαλος ή Καραπιπέρης,

2783