Πατέρας:   
Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806  #4060.
Μητέρα:   
Ειρήνη, 1816  #4080.

1234
Φραέσκα του Βασιλείου Κουτσούκου, 1846  #4083.

σύζ.(1865): Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1840  #4096.

1) Ειρήνη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1865
 #4380.

σύζ.(1883): Νικόλαος Κούλουθρος του Ανδρέα,  #4382.

2) Ζωή του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1865
 #3693.

σύζ.(1889): Ιωάννης Σωτηριάδης του Γεωργίου, (Γιάγκος)  #4383.

σύζ.(1891): Ιωάννης Μαργέτης του Μιχαήλ, 1860  #3813.

1) Μαρία του Ιωάννη Μαργέτη, 1894 Αμερική
 #3814.

σύζ.: Αντώνιος Γεμενιτζόπουλος - Soter του Σωτηρίου, έζησε και απέθανε στην Αμερική  #1945.

1) Samuel Σώτερ Soter του Αντωνίου,
 #5565.

σύζ.(1950): Stella Vokos του Γεωργίου Βοκορόκου, καταγωγή από την Λίμνη Ευβοίας  #5820.

2) Μίνα Mina του Αντωνίου Soter,
 #5566.
2) Αγγελικώ του Ιωάννη Μαργέτη,
 #3815.

σύζ.: Κορρές,  #3816.

1) Πόπη Κορρέ,
 #1274.

σύζ.(1ος του Λεωνίδα):

 

Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ, 1922  #1270.

3) 
 Μιχαήλ Μαργέτης του Ιωάννη, 1908
 #3806.

σύζ.(1932):

 

Μαρούλα του Ιωάννη Μπουλμέτη, 1908  #3799.

1) Μαριώ του Μιχαήλ Μαργέτη, 1933 (+2017)
 #3817.

σύζ.:

 

Ευάγγελος Μάγειρος του Αντωνίου, 1926 (+

)  #3820.
2) Ζωή του Μιχαήλ Μαργέτη, 1936
 #3818.

σύζ.:

 

Κωνσταντίνος Σταμάτης του Νικολάου, 1928  #3821.

3) Αννα του Μιχαήλ Μαργέτη, 1943
 #3819.

σύζ.: Μιχαήλ Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1924  #3824.

4) Ειρήνη του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6113.
5) Φραγκούλα του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6114.
6) Ανδριανή του Ιωάννη Μαργέτη,
 #6115.

σύζ.(1919 χ.α.):

 

Γεώργιος Κουρτέσης του Πέτρου, 1856 (Κανακάρης)  #3678.

3) Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1877
 #3897.

σύζ.(1903): Αννεζιώ του Μιχαήλ Ζιώτη, 1880  #3896.

1) Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Βασιλείου, Πειραιά
 #4384.
1) Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ,
 #3927.

σύζ.: Αννα του Βασιλείου Μπέη,  #3923. Πατ. #1534.

2) Αγγελικώ του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1908
 #4385.

σύζ.(1930): Δημήτριος Κουρτέσης του Ιακώβου, 1904 (Τρυγιστής)  #4388.

1) Αννα του Δημητρίου Κουρτέση, 1931
 #4754.

σύζ.: Κοσμάς Χριστοφόρου,  #4756.

2) Μελπομένη του Δημητρίου Κουρτέση, 1932
 #2130.

σύζ.(1ος της Μ.): Σταμάτιος Παλαιοκρασσάς του Αριστείδη, 1924  #2134.

σύζ.(2ος του Γ. χ.α.):

 

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1922 (Κάλπης)  #2019.

3) 
 Ευαγγελία του Δημητρίου Κουρτέση, 1938
 #4755.

σύζ.: Ιωάννης Αντώνογλου του Κωνσταντίνου, 1934  #4757.

3) Φραεσκούλα του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, (+ )
 #4386.
4) Κατίνα του Βασιλείου Ξηροπαΐδη, 1923 Πειραιά
 #4387.

σύζ.: Παναγιώτης Πουλιέζος του Δημητρίου,  #4389.

1) Δημήτριος Πουλιέζος του Παναγιώτη,
 #4390.
2) Βασίλειος Πουλιέζος του Παναγιώτη,
 #4391.

σύζ.: Κωνσταντίνα Πέτρου του Νικολάου,  #4392.

5) 
 Ιωάννης Ξηροπαΐδης του Βασιλείου, 1919
 #2068.

σύζ.: Ειρηνούλα του Νικολάου Πασχάλη, 1930 (+2017)  #2067.

1) Βασίλειος Ξηροπαΐδης του Ιωάννη, 1956
 #2076.

σύζ.: Κατερίνα του Αχιλλέα Λογοθέτη,  #533.

2) 
 Ελένη του Ιωάννη Ξηροπαΐδη, 1962
 #809.

σύζ.: Ιωάννης Κουτσούκος του Χαριλάου, 1953  #67.

4) Κατίνα του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1880
 #3738.

σύζ.(1901): Λεωνίδας Κυρτάτας του Μιχαήλ, 1869 (Λούβανος)  #3736.

1) Φραγκούλα του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1900 (Μπαρέζα)
 #1581.

σύζ.(1924): Αντώνιος Στεφάνου του Νικολάου, 1893 (Μπαρμπάκης)  #1579.

1) Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, (+ )
 #1582.
2) Παρασκευούλα (Βούλα) του Αντωνίου Στεφάνου, 1929
 #1583.

σύζ.: Νικόλαος Ζαννάκης του Λεωνίδα, 1922 (Κόρκολος)  #1586.

3) Κατίνα του Αντωνίου Στεφάνου, 1932
 #1584.

σύζ.: Μιχαήλ Κουρτέσης του Ιακώβου, 1924 (Χάτζος)  #1587.

4) Νικόλαος Στεφάνου του Αντωνίου, 1941
 #1585.

σύζ.: Μαρουλιώ του Αντωνίου Ψαρρού, 1951  #1588.

2) Αρετή του Λεωνίδα Κυρτάτα, 1903
 #3739.

σύζ.(1926): Ευάγγελος Θεοδωράκης του Αχιλλέα, 1898  #3744.

1) Αχιλλέας Θεοδωράκης του Ευαγγέλου, 1927 (+ )
 #3784.
2) Κατίνα του Ευαγγέλου Θεοδωράκη, 1931
 #2510.

σύζ.:

 

Χρήστος Κουρτέσης του Κωνσταντίνου, 1923  #2509.

3) Μιχαήλ Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1906 Πειραιά
 #3740.
4) Γιάννης Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1916
 #3743.
5) 
 Δημήτριος Κυρτάτας του Λεωνίδα, 1918
 #3260.

σύζ.(1940): Κατίνα του Αριστείδη Παλαιοκρασσά, 1920  #3259.

1) 
 Λεωνίδας Κυρτάτας του Δημητρίου, 1946
 #2595.

σύζ.: Μαρία του Λεωνίδα Γαλανού, 1954  #2594.

2) Ορσάκη (Σούλα) του Δημητρίου Κυρτάτα, 1955
 #887.

σύζ.:

 

Αναστάσιος Μισιρλής του Θεοδώρου,  #567.

6) Διαμάντη του Λεωνίδα Κυρτάτα,
 #3741.
7) Μόσχα του Λεωνίδα Κυρτάτα,
 #3742.
5) Γεώργιος Ξηροπαΐδης του Μιχαήλ, 1886
 #1305.

σύζ.(1916): Σεβαστή του Περικλή Πολέμη, 1894  #1295.

1) Μιχαήλ Ξηροπαΐδης του Γεωργίου, Πειραιά
 #2638.
2) Περικλής Ξηροπαΐδης του Γεωργίου, Η.Π.Α.
 #2639.
3) Μαριώ του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1920
 #2640.

σύζ.: Προκόπης Γκιόκας του Νικολάου και της Γαρυφαλλιάς, 1918 από Πειραιά  #2642.

1) Νικόλαος Γκιόκας του Προκόπη, 1948
 #2643.
4) Γιάννης Ξηροπαΐδης του Γεωργίου, (Τσιρόγιαννος) Πειραιά
 #2641.
5) Κούλα του Γεωργίου Ξηροπαΐδη, 1925
 #920.

σύζ.(1ος του Ε.):

 

Ευάγγελος Πολέμης του Λεωνίδα, 1926  #912.

1) Λεωνίδας Πολέμης του Ευαγγέλου, 1951
 #924.

σύζ.: Αγγελική Σπέρτου,  #926.

6) 
 Πολυξένη του Μιχαήλ Ξηροπαΐδη, 1873
 #4381.

σύζ.(1898): Κλεάνθης Μαυρόπουλος, από Πόλη  #4395.

1) Αικατερίνη (Κατίνα) του Κλεάνθη Μαυροπούλου, πρωτογέννητη, χωρίς παιδιά.
 #4396.
2) Ιωάννης Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, (Γιάννος) Εχει ένα γιο και μία κόρη
 #4397.
3) Δημήτρης (Μήτσος) Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, χ.α.
 #4398.
4) Αννα του Κλεάνθη Μαυροπούλου,
 #4399.

σύζ.: Μιχάλης Νούσης,  #4402.

1) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4403.
2) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4404.
3) - Νούσης του Μιχάλη,
 #4405.
5) Φραντζέσκα (Κούλα) του Κλεάνθη Μαυροπούλου,
 #4400.
6) Μιχαήλ Μαυρόπουλος του Κλεάνθη, Εχει 2 γιους και 2 κόρες
 #4401.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Κουτσούκος,

4056

Διαμάντη,

4057

Βασίλειος Κουτσούκος του Δημητρίου, 1806

4060

Ειρήνη, 1816

4080