Πατέρας:   
 Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918  #2018.
Μητέρα:   
Ασημίνα του Νικολάου Φαλαγκά, 1928  #2020.

1234
Ανδριανή του Αλεξάνδρου Φαλαγκά, 1960  #2021.

σύζ.: Ιωάννης Χαρχαρός του Νικολάου, 1946  #2023.

1) Σέμη του Ιωάννη Χαρχαρού,
 #2445.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Γιαννούλης Φαλαγκάς του Θεοδοσίου, 1844

1931

Μόσχα του Δημητρίου Σύμπουρα, 1850

1959

Βασίλειος Φαλαγκάς του Γιαννούλη, 1883 (+1942)

 

1963

Νικόλαος Μπουκουβάλας του Αντωνίου, 1854

 

2004

Ειρήνη (Ερηνιώ) του Δημητρίου Δουλμπέρη, 1863

3054

Βιολάντη του Νικολάου Μπουκουβάλα,

 

2016

Αλέξανδρος Φαλαγκάς του Βασιλείου, 1918

 

2018

Αντώνιος Φαλαγκάς του Δημητρίου, 1839

3418

Αντριανιώ του Νικολάου Σύμπουρα, 1849

3445

Νικόλαος Φαλαγκάς του Αντωνίου, 1878

3447

Νικόλαος Μπόνης του Γεωργίου,

4592

Ασημίνα του Βασιλείου Χαζάπη,

4591

Ανδριάνα του Νικολάου Μπόνη, 1888

3451

Ασημίνα του Νικολάου Φαλαγκά, 1928

2020