Πατέρας:   
Γεώργιος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,  #4332.
Μητέρα:   
Αθηνά του Μιχαήλ Δελαγραμμάτικα,  #4348.

1234
Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Γεωργίου,  #2201.

σύζ.: Λουΐζα του Ματθαίου Κουτσούκου,  #433.

1) Ελένη του Ιωάννη Τσατσόμοιρου,
 #435.

σύζ.: Νικόλαος Διαπούλης του Αριστοτέλη,  #2427.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,

3362

Αικατερίνη,

3363

Ιωάννης Τσατσόμοιρος του Νικολάου, 1852

3361

Γιαννούλης Παλαιοκρασσάς του Γεωργίου, 1829

1613

Βιολαντώ (Βιολάντη) του Γεωργίου Μπέη, 1838

 

3297

Διαμάντω του Γιαννούλη Παλαιοκρασσά, 1863

3301

Γεώργιος Τσατσόμοιρος του Ιωάννη,

4332

Αθηνά του Μιχαήλ Δελαγραμμάτικα,

4348