Πατέρας:   
Λεονάρδος Μπιρίκος (Eμπειρίκος) του Αντωνίου, 1765 (+1830) από Χίο  #5737.
Μητέρα:   
Μαρία Κουτέλη,  #5738.

1234
Γεώργιος Εμπειρίκος του Λεονάρδου,  #5743.

σύζ.: Χρυσώ Κουμαριανού,  #5744.

1) Μιλτιάδης Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5734.

σύζ.: Αικατερίνη Μωραΐτου,  #5735.

1) Γεώργιος Εμπειρίκος, 1875 (+1945)
 #5730.

σύζ.: Ελένη Χαρίτων,  #5731.

1) Μόσχα Εμπειρίκου,
 #5732.
2) 
 Χαρίτων Εμπειρίκος,
 #1989.

σύζ.: Ευαγγελία του Ιωάννη Στυλιανού,  #1988.

3) Μιλτιάδης Εμπειρίκος, 1906 (+1963)
 #5733.
2) Μόσχα του Γεωργίου Εμπειρίκου,
 #5768.
3) Λεωνίδας Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5769.
1) Γεώργιος Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5776.
2) Νικόλαος Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5777.
3) Κωνσταντίνος Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5778.
4) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5779.
5) Αντώνιος Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5780.
6) Χρυσή του Λεωνίδα Εμπειρίκου,
 #5781.
7) Διαμαντώ του Λεωνίδα Εμπειρίκου,
 #5782.
4) Δημήτριος Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5770.

σύζ.: Χαρίκλεια Ζαρμπή,  #5771.

1) Μόσχα του Δημητρίου Εμπειρίκου,
 #5783.
2) Χρυσή του Δημητρίου Εμπειρίκου,
 #5784.
5) Ευανθία του Γεωργίου Εμπειρίκου,
 #5772.
6) Λεονάρδος Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5773.
7) Λορέντζος Εμπειρίκος του Γεωργίου,
 #5774.
8) Ανδρέας Εμπειρίκος του Γεωργίου, 1838 (+1888)
 #5775.

σύζ.: Μαρουλιώ Μαρή,  #5785.

1) Πολυξένη του Ανδρέα Εμπειρίκου, (+1916)
 #5786.
2) Γεώργιος Εμπειρίκος του Ανδρέα, (+1904)
 #5787.
3) Δημοσθένης Εμπειρίκος του Ανδρέα, (+1905)
 #5788.
4) 
 Λεωνίδας Εμπειρίκος του Ανδρέα, 1869 (+1948)
 #5789.

σύζ.: Στεφανία Κυδωνιέως,  #5793.

1) Τάκης Εμπειρίκος του Λεωνίδα,
 #5795.
2) Κίμων Εμπειρίκος του Λεωνίδα, (+1981)
 #5796.
3) 
 Ανδρέας Εμπειρίκος του Λεωνίδα, 1901 (+1975)
 #5797.

σύζ.: Βιβίκα Ζήση,  #5799.

4) Μαράκης Εμπειρίκος του Λεωνίδα, 1904 (+1970)
 #5798.

σύζ.: Nicol Hirch,  #5800.

5) Αντώνιος Εμπειρίκος του Ανδρέα, 1870 (+1931)
 #5790.
6) Μιχαήλ Εμπειρίκος του Ανδρέα, 1870 (+1962)
 #5791.
1) Ανδρέας Εμπειρίκος του Μιχαήλ,
 #5804.
2) Νίνα του Μιχαήλ Εμπειρίκου,
 #5805.
3) Μαρία του Μιχαήλ Εμπειρίκου,
 #5806.

σύζ.: Maroze,  #5807.

7) Μαρής Εμπειρίκος του Ανδρέα, 1871 (+1969)
 #5792.

σύζ.: Κορνηλία Διαμαντοπούλου,  #5794.

1) Ανδρέας Εμπειρίκος του Μαρή,
 #5809.

σύζ.: Beatrix,  #5811.

2) Περικλής Εμπειρίκος του Μαρή,
 #5810.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

Αντώνιος Μπιρίκος,

5736

Λεονάρδος Μπιρίκος (Eμπειρίκος) του Αντωνίου, 1765 (+1830)

5737

Μαρία Κουτέλη,

5738