Πατέρας:   
Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1917  #1718.
Μητέρα:   
Καλλιοπίτσα του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1924  #162.

1234
Δημήτρης Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1943  #168.

σύζ.: Ειρήνη του Σπύρου Γιαλούρη, 1956  #1724.

1) Καλλιόπη του Δημητρίου Παλαιοκρασσά,
 #1725.
2) Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου,
 #1726.

Δεκαέξη νεαροί (και ένας μικρός) Στενιώτες κάποια γιορτή.


Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Ιωάννη, 1854

3635

Χαριτώ του Νικολάου Παλαιοκρασσά, 1855

3628

Δημήτριος Παλαιοκρασσάς του Νικολάου, 1891

2769

Γεώργιος Παλαιοκρασσάς του Ανδρέα, 1848

2655

Μόσχα του Δημητρίου Βαλμά, 1857

2652

Μαριώ του Γεωργίου Παλαιοκρασσά,

2759

Νικόλαος Παλαιοκρασσάς του Δημητρίου, 1917

1718

Νικόλαος Γιαλούρης του Γιαννούλη, 1849

900

Ευανθία του παπα Σταμάτη Πολέμη, 1862 (+1952)

 

112

Γιαννούλης Γιαλούρης του Νικολάου, 1891

157

Θεόφιλος Μπουκουβάλας του Δημητρίου, 1843

1425

Καλλιόπη του Ιωάννη Χαζάπη,

1415

Μαριγούλα του Θεοφίλου Μπουκουβάλα, 1901

1717

Καλλιοπίτσα του Γιαννούλη Γιαλούρη, 1924

162