Πατέρας:   
Δημήτριος (Ντεληκηρυκαίοι) Πολέμης του Λεονάρδου, 1825  #1034.
Μητέρα:   
Ασημίνα του Αντωνίου Χαλά,  #1038.

1234
Λεωνίδας (Μπατάλιας) Πολέμης του Δημητρίου, 1856  #1041.

σύζ.: Ανεζιώ του Πέτρου Δανιόλου, 1864  #1073.

1) Δημήτριος Πολέμης του Λεωνίδα, 1887 (Χώρα)
 #1074.

σύζ.: Μαρουλιώ,  #1078.

1) Λεωνίδας Πολέμης του Δημητρίου, (Φαγάς)
 #1079.
2) Αριστείδης Πολέμης του Δημητρίου,
 #1080.
3) Μίνα του Δημητρίου Πολέμη,
 #1081.
2) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα,
 #1075.

σύζ.(1926):

 

Ανδριάνα του Γεωργίου Τατάκη, 1900 (+1981)  #1082.

1) Λεωνίδας Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1083.
2) Γεώργιος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1084.
3) Δημήτριος Πολέμης του Μιχαήλ,
 #1085.
4) Μαντούλα του Μιχαήλ Πολέμη, 1927
 #1086.

σύζ.: Γεώργιος Λεβαντής,  #1087.

3) Μαργιέτα του Λεωνίδα Πολέμη, 1889
 #1076.

σύζ.: Μιχαήλ Λιγδόπουλος του Α., (Χώρα)  #1088.

4) Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη, 1899
 #1077.

σύζ.(1921): Δημήτριος Παντζόπουλος του Αχιλλέα, 1887  #1089.
Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Προπαππούδες
για εντοπισμό
συγγένειας μέχρι
2ων εξαδέλφων
στην 4η στήλη
Παππούδες Γονείς

Δημήτριος Πολέμης του παπα Λεονάρδου,

537

Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)

1030

Μαρούλα, 1806 (+1849)

1032

Δημήτριος (Ντεληκηρυκαίοι) Πολέμης του Λεονάρδου, 1825

1034

Παπανικόλας Χαλάς,

3110

Αντώνιος Χαλάς του Παπανικόλα,

3111

Αννέζα, 1803

3113

Ασημίνα του Αντωνίου Χαλά,

1038