Πατέρας:   
Δημήτριος Πολέμης του παπα Λεονάρδου, Χρυσοπηγή - Απατούρια, Αποίκια  #537.

1234
Λεονάρδος (Λεωνίδας) Πολέμης του Δημητρίου, 1803 (+προ του 1843)  #1030.

σύζ.: Μαρούλα, 1806 (+1849)  #1032.

1) Μαρία του Λεονάρδου Πολέμη, 1828
 #1033.

σύζ.(1843): Κωνσταντίνος Κωβίδης του Αντωνίου,  #1037. Πατ. #4937.

2) Δημήτριος (Ντεληκηρυκαίοι) Πολέμης του Λεονάρδου, 1825
 #1034.

σύζ.: Ασημίνα του Αντωνίου Χαλά,  #1038.

1) Μαρούλα του Δημητρίου Πολέμη, 1851
 #1039.
2) 
 Αντώνιος (Ντεληκυρίκης) Πολέμης του Δημητρίου, 1854 (+1938)
 #1040.

σύζ.(1880): Θεανώ του Ηλία Παλαιοκρασσα, 1856  #1043.

1) Δημήτριος (Πίκουλος) Πολέμης του Αντωνίου, 1880
 #1044.

σύζ.(1913): Πηνελόπη του Νικολάου Γιαλούρη, 1886  #1050.

2) Λεωνίδας Πολέμης του Αντωνίου, 1883
 #1045.

σύζ.: Ζηνοβία του Μιχαήλ Βαλμά,  #1055.

3) Ηλίας Πολέμης του Αντωνίου, 1887
 #1046.

σύζ.(1919): Κατίνα του Λορέντζου Καραουλάνη, (Χώρα)  #1060.

4) 
 Νικόλαος (Κόχυλας) Πολέμης του Αντωνίου, 1889
 #1047.

σύζ.(1923): Ανεζούλα του Δημητρίου Φαλαγκά, 1900  #1068.

5) Ευάγγελος Πολέμης του Αντωνίου, 1892
 #1048.
6) Μαρία του Αντωνίου Πολέμη,
 #1049.
3) Λεωνίδας (Μπατάλιας) Πολέμης του Δημητρίου, 1856
 #1041.

σύζ.: Ανεζιώ του Πέτρου Δανιόλου, 1864  #1073.

1) Δημήτριος Πολέμης του Λεωνίδα, 1887 (Χώρα)
 #1074.

σύζ.: Μαρουλιώ,  #1078.

2) Μιχαήλ Πολέμης του Λεωνίδα,
 #1075.

σύζ.(1926):

 

Ανδριάνα του Γεωργίου Τατάκη, 1900 (+1981)  #1082.

3) Μαργιέτα του Λεωνίδα Πολέμη, 1889
 #1076.

σύζ.: Μιχαήλ Λιγδόπουλος του Α., (Χώρα)  #1088.

4) Ασημιώ του Λεωνίδα Πολέμη, 1899
 #1077.

σύζ.(1921): Δημήτριος Παντζόπουλος του Αχιλλέα, 1887  #1089.

4) Γεώργιος Πολέμης του Δημητρίου, 1868 (+1940)
 #1042.

σύζ.: Μαριγώ του Δ. Κουτσούκου,  #1090.

1) Λουλιώ του Γεωργίου Πολέμη,
 #1091.

σύζ.: Λεονάρδος Κουλουρίδης του Μ., (Χαβιάρας)  #1093.

2) Μίνα του Γεωργίου Πολέμη, ερμαφρόδιτη
 #1092.
3) Γιαννούλης (Γιαλαροί) Πολέμης του Λεονάρδου, 1833
 #1035.

σύζ.: Ειρήνη του Κ. Μπάλση, 1835  #1094.

1) 
 Κωνσταντίνος Πολέμης του Γιαννούλη, 1869 (Γιαλαρός)
 #1095.

σύζ.:

 

Ασημιώ του Ιωάννη Δουλμπέρη, 1874  #1103.

1) Γιαννούλης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1896
 #1104.

σύζ.(χ.α.): Σοφία από Σάμο του Δημητρίου Βαποράκη, 1897 Σαμιώτισσα  #1111.

2) 
 Δημήτρης Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1898
 #1105.

σύζ.(1938): Μαρίκα του Λεονάρδου Ρούσσου, 1908 από Βουρκωτή  #1112.

3) Ανδριάνα του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1901
 #819.

σύζ.(1925): Αντώνης Δαγιάσης του Μαθιού, 1900  #736.

4) 
 Ειρήνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1904 (+1999)
 #1106.

σύζ.(1928 χ.α.):

 

Ευάγγελος Κουρτέσης του Γεωργίου, 1898  #1117.

5) 
 Λεωνίδας Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1906
 #1110.
6) Αικατερίνη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1908
 #1107.

σύζ.(1931): Αριστείδης Γλυνός του Δημητρίου, 1906  #1118.

7) Μαρία του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1913
 #829.

σύζ.:

 

Λεονάρδος Δαγιάσης του Αντωνίου, 1895  #825.

8) Ελένη του Κωνσταντίνου Πολέμη, 1915
 #1108.

σύζ.(1935): Δημήτριος Στρατής του Κ., (Μένητες)  #1124.

9) Νικόλαος Πολέμης του Κωνσταντίνου, 1917
 #1109.

σύζ.(1947): Ζάννα του Νικολάου Φαλαγκά, 1924  #1125.

2) Καλλιόπη του Γιαννούλη Πολέμη, 1865 (Γιαλαρούδαινα)
 #1096.

σύζ.(1889): Μιχαήλ Καμπάνης του Λαζάρου, 1858  #1131.

1) Λεωνίδας Καμπάνης του Μιχαήλ, 1901
 #2101.

σύζ.: Δήμητρα του Μιχαήλ Λάβδα, 1910 από Πιτροφό  #2103.

σύζ.(1932 χ.α.): Ελένη του Παύλου Φιλίππου ή Σπυριάδου,  #2102.

2) Λάζαρος Καμπάνης του Μιχαήλ, 1890 χ.α.
 #3768.

σύζ.(1947 χ.α.): Μαρία του Αχιλλέα Θεοδωράκη,  #3771. Πατ. #3776.

3) Μαρία του Μιχαήλ Καμπάνη, 1891 (Μαριώ Μαριώ)
 #3769.

σύζ.(χ.α.): Μιχαήλ Γκίνης του Γεωργίου, 1898 (Κουτσομιχάλης) από Απροβάτου  #3772.

4) Άννα του Μιχαήλ Καμπάνη, 1894
 #1926.

σύζ.(1921): Γεώργιος (Ρετζίνης) Σύμπουρας του Νικολάου, 1883  #1925.

5) Γιαννούλης ΗΠΑ Καμπάνης του Μιχαήλ, 1896
 #3770.

σύζ.: Αμερικανίδα,  #3773.

3) Ιπποκράτης Πολέμης του Γιαννούλη, 1874 από Αποίκια
 #1097.

σύζ.(1899): Ανδρονίκη του Μ. Πολέμη,  #1132.

1) 
 π. Ιωάννης Πολέμης του Ιπποκράτη, 1901 (+1999)
 #1133.

σύζ.(1828): Λασκαρώ Βαλμά,  #1136.

2) Μαρία του Ιπποκράτη Πολέμη, 1902
 #1134.

σύζ.: Ματθαίος Μανσόλας του Μ.,  #1152.

3) Μιχαήλ Πολέμης του Ιπποκράτη, 1904
 #1135.
4) Μαρουλιώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1863 από Αποίκια
 #1098.

σύζ.(1886): Γεώργιος Γιαλούρης του Γ.,  #1153.

1) Ουρανία του Γεωργίου Γιαλούρη,
 #1154.

σύζ.(1910): Λεωνίδας (Λεονάρδος) Μπεγλέρης του Σταματίου, 1881 (Μπαμπίλιας)  #1155.

5) Μαρία του Γιαννούλη Πολέμη, 1855
 #1099.

σύζ.(1877): Γεώργιος Μάνεσης του Ζ.,  #1156.

6) Μαργαρώ του Γιαννούλη Πολέμη, 1879
 #1100.

σύζ.: Ν. Ζαννάκης του Φ., (Κάβουρας)  #1157.

7) Ευαγγελία του Γιαννούλη Πολέμη, 1880
 #1101.
8) Λεωνίδας Πολέμης του Γιαννούλη, 1860
 #1102.
4) Ειρήνη του Λεονάρδου Πολέμη, 1837
 #1036.Καταγεγραμμένοι πρόγονοι,
μέχρι προπαππούδες
Παππούδες Γονείς

π. Λεονάρδος Πολέμης, (+~1808)

1

Δημήτριος Πολέμης του παπα Λεονάρδου,

537